KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výkrm králíků dle zásad welfare

27/05/09

Neuspokojivé podmínky v komerčních chovech králíků jsou důvodem snahy spolkové rady prosadit změnu legislativní úpravy nejlépe na celoevropské úrovni

Spolková rada požaduje přijetí závazné legislativní regulace platné na celém území Evropy, která by detailně upravila podmínky v komerčních chovech králíků dle zásad welfare. Připravila proto usnesení dokládající skutečnost, že především v komerčních výkrmnách králíků jsou zvířata vystavena neúnosným podmínkám v přeplněných drátěných klecích. O mnoho jiná není ani situace králíků, chovaných za účelem získávání angorské vlny. Protože jsou králíci stále oblíbenějším druhem jatečných zvířat, je nutné konečně přijmout příslušnou právní úpravu, která by zajišťovala chov respektující zásady welfare. Platná právní ustanovení jsou příliš obecná a proto nedostatečná.

 
Spolková rada proto požaduje po spolkové vládě, aby se zasadila o to, aby byla na celoevropské úrovni přijata novela právních předpisů na ochranu králíků v komerčních chovech. Pokud nebude tento požadavek úspěšný na celoevropské úrovni, bude nutné zlepšit ochranu tohoto druhu zvířat minimálně na území Německa.
 

Zařazeno v Konzultační dny, WELFARE