KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Spotřebitelský průzkum: KLASA znamená přidanou hodnotu

13/05/09

(Praha, 29. dubna 2009) Podle nového průzkumu společnosti TNS AISA provedeném na jaře 2009 mezi ženami – spotřebitelkami značka KLASA zůstává nejznámějším oceněním českých potravinářských výrobků. Při nákupech ji vyhledává více než třetina zákazníků a polovina respondentů je ochotna si za zboží se značkou KLASA i připlatit.

Značku KLASA uděluje ministr zemědělství kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům již od roku 2003. Značka je propůjčována vždy na 3 roky. Na začátku roku 2009 byla společnost TNS AISA požádána o uskutečnění další vlny výzkumu, která navazovala na předešlé vlny sledování vývoje této značky v letech 2005 a 2006. Výzkumu se zúčastnilo 500 žen – spotřebitelek ve věku 25 až 55 let. Jednalo se o reprezentativní vzorek z hlediska věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.

Měření ukázalo, že v oblasti spontánní i dotazované znalosti značky KLASA si tato bezpečně udržuje své výsadní postavení. Spontánní znalost dosáhla 54%, což oproti předchozímu měření znamenalo mírný pokles (59% v prosinci 2006). V rámci sociodemografických skupin spontánní znalost stále roste s rostoucím vzděláním a příjmem. Dotazovaná znalost pak zůstává v posledních letech stále na úrovni 80%.

Z pohledu image značky spotřebitelky nejvíce oceňují samotnou existenci zvláštní značky pro kvalitní potraviny na českém trhu. Značku KLASA hodnotí jako dobře zapamatovatelnou a důvěryhodnou. Většina (90%) věří tomu, že výrobky se značkou KLASA jsou skutečně kvalitní.

Zajímavý posun byl v rámci průzkumu zaznamenám v oblasti nákupních zvyklostí. Přestože stále 75% spotřebitelek nakupuje denně, nebo několikrát za týden, je zde dobře patrný posun k týdennímu, nebo k ještě méně častému nákupu. Zatímco v prosinci 2006 nakupovalo méně často 20 procent respondentek, nyní to bylo již 25 procent. Ve stejném období také nepatrně vzrostla obliba domácích potravin (preference proti potravinám z dovozu vzrostla z 57% na 59%). Pokud jde o kvalitu českých potravin, převážná většina žen (95%) je s ní spokojena. České potraviny jsou vnímány v průměru jako kvalitnější než potraviny od zahraničních výrobců. S tímto tvrzením souhlasí 74% spotřebitelek.

Značka KLASA má poměrně velký vliv i na nákupní rozhodování. Dvě třetiny oslovených žen připouští, že je značka KLASA ovlivnila při výběru potravin (64% říká „určitě ano“ a „spíše ano“). Zhruba polovina respondentek (přesněji 48%) říká, že díky značce KLASA se více zajímá o kvalitu českých potravin. Častěji je kupuje a snaží se vybírat ty, které mají toto označení. Za potraviny nesoucí logo KLASA je polovina respondentů ochotna si připlatit. Akceptovatelné navýšení pro většinu spotřebitelek je do 10 procent ceny výrobku.

Zdroj: SZIF


 

Národní značku kvality KLASA uděluje kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. Tuto prestižní značku spravuje od počátku roku 2004 Oddělení marketingu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Začátkem ledna 2009 mohli nalézt spotřebitelé národní známku kvality KLASA na obalech celkem 1313 potravinářských výrobků od 217 výrobců. Další informace o národní značce kvality KLASA a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v rubrice Propagace kvalitních potravin a na stránkách www eklasa.cz.


 

Pro více informací kontaktujte: Crest Communications, Tereza Šašková, e-mail: tereza.saskova@crestcom.cz, tel.: 222 927 109, gsm: 731 613 623, Šárka Brožová e-mail sarka.brozova@crestcom.cz, tel.: 222 927 108, gsm: 739 561 748 www.eklasa.cz