KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Školní mléko ve hře

18/05/09

S obratem nového ministra zemědělství Jakuba Šebesty ve vztahu ke školnímu mléku, které chce znovu zavést se státní podporou do škol, se rád podělím o nedávnou příhodu. Velmi úzce totiž souvisí právě se školním mlékem.

Začátkem března tohoto roku se na mne obrátil nejmenovaný úředník Evropské komise se žádostí o kontakt na nějaké dvě základní školy v Praze. Obrátil se na mne, protože jsem za prvé Čech a za druhé protože mám v Bruselu v nevládní agrární organizaci COPA/COGECA, kde pracuji, na starosti sektor mléka. Na Evropské komisi je totiž napadlo, že by komisařka Mariann Fischerová Boelová mohla při příležitosti své návštěvy v Praze, kde se měla zúčastnit konference o kvalitě potravin (v tento den se zároveň konala i mezinárodní zemědělská demonstrace v Praze), návštěvou dvou škol za účasti tisku propagovat program Školní mléko. Eurokomisařka ho propaguje, kdykoli je v zahraničí od počátku tohoto roku. Bylo to například v Belgii, na Kypru, ve Francii při příležitosti zemědělské výstavy v Paříži. Oficiální propagační kampaň Evropské komise podporuje mediálně i COPA/COGECA na svých stránkách. Kampaň má název Drink it up.

Než jsem stačil za dva dny kontakty na dvě pražské školy najít, dotyčný úředník mi zavolal zpět. Prý, že návštěvu škol musí z politických důvodů zrušit, protože se dozvěděli, že naše vláda a ministr nemá zájem na využití programu Školní mléko v České republice. Kdyby došlo k propagaci programu komisařkou v Praze, shodila by tím ministra zemědělství předsedajícího evropské Radě ministrů na půl roku. Vlastně by tak i upozornila na špatnou reklamu evropského programu u nás. Takže nakonec se plánovaná akce zrušila. Jednoduše se na poslední chvíli našla jiná škola a o mléce se nehovořilo.

Je nutné podotknout, že program Školní mléko je dobrovolný (Evropa nikoho nenutí) a národními vládami kofinancovaný program. A když ho zavádějí do praxe ve všech zemích EU, tak jsou přesvědčeni, že je to dobrá investice. Jde o investici do zdraví dětí a zavedení dobrých návyků.

Stanislav Jaš
kandidát Strany důstojného života (14) na europoslance, podporovaný AK ČR jako odborník na zemědělství