KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Satelity monitorují posklizňové zbytky

29/05/09

Výzkumy prováděné v USA jsou zaměřeny na přesné zjišťování intenzity zpracování půdy.

 

Ministerstvo zemědělství USA hodlá zcela přesně zjistit, jak intenzivně zemědělci zpracovávají půdu. Za tímto účelem sledují pracovníci ministerstva s pomocí NASA pole zcela shůry. Prostřednictvím satelity zachycovaného infračerveného obrazu chtějí vědci z Úřadu zemědělského výzkumu zjišťovat množství slámy a posklizňových zbytků ponechaných na polích. Podle těchto snímků by poté měl být určen způsob zpracování půdy.

„Pokud je posklizňovými zbytky pokryto méně než 15% plochy, vycházíme z intenzivního zpracování půdy. Pokud je pokryta více než třetina půdy, máme co do činění s minimálním zpracováním půdy nebo přímým výsevem. Vše mezi tím je redukované zpracování půdy“, objasňuje vedoucí projektu Craig Doughtry.

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jaké množství posklizňových zbytků mohou pro využití v zařízeních na výrobu etanolu američtí zemědělci odvážet ze svých polí, aniž by riskovali vyplavování živin nebo erozi.

DLG-Mitteilungen, 2009, č. 5, s. 8

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba