KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Proti plevelům v kukuřici postupovat důsledně  

07/05/09

Při aplikaci herbicidu je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození pěstované plodiny a bylo využito spektrum herbicidního účinku.

Aby se předešlo poškození plodiny a využilo spektrum účinku herbicidu, je třeba držet se těchto zásad:
  • Kombinace přípravků musí být přizpůsobeny specifickým aplikačním podmínkám.
  • Pokud možno nesnižovat aplikační dávku. Optimální účinek nastává jen při optimální dávce.
  • Nejefektivnější regulace dvouděložných a trávovitých plevelů lze dosáhnout za teplého počasí.
  • Při nízkém tlaku plevelů stačí zpravidla jedno ošetření, které lze velmi flexibilně provádět ještě před vzejitím až zhruba do fáze 6. až 8. listu.
  • Při silném tlaku plevelů může být nutné druhé ošetření.
  • Proti problémovým plevelům (jako např. šťovík) nebo při regulaci trávovitých plevelů a plevelných brambor se osvědčují tank-mixy přípravků.
  • Kombinace různých mechanismů účinku předchází rezistenci.
  • Přednostně by měly být používány přípravky, které nezatěžují ani necílové plochy ani vodní toky.

DLZ Agrarmagazin, 2009, č. 4, s. 25

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba