KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přijímají se žádosti na provozní úvěry

13/05/09

Zdroj: www.agroweb.cz

 

 Evropská komise schválila režim podpory odpovídající pravidlům pro udělování státní podpory stanovený ve Smlouvě o ES, podle něhož může Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond poskytovat finanční prostředky na provozní úvěry zemědělcům a potravinářům postiženým ekonomickou krizí. Na základě toho byl zahájen příjem žádostí o poskytnutí podpory na programy Provoz a Zpracovatel – Provoz od letošního 7. května. Informovala o tom Dana Malíková, vedoucí úseku podpor PGRLF.

 

Tyto programy mají snížít úrokové zatížení u provozních úvěrů a poskytnout podporu ve formě zajištění úvěrů tak, jak byly schváleny usnesením vlády České republiky letos 9. března.
Zásady programů, formuláře žádostí a sběrné archy lze nalézt na www.pgrlf.cz, v části označené Soubory ke stažení, doplnila Malíková.

 

Zařazeno v PGRLF