KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novým zvířatům je nutné věnovat pozornost  

18/05/09

Nová plemenná zvířata, která přicházejí do chovu by neměla v průběhu prvních dní získat žádné negativní zkušenosti v novém prostředí.

Býci a chovné plemenice se neradi stěhují. Po nákupu skotu z cizích farem proto mohou nastat velké problémy. Zvířata, která se v mateřském chovu chovala bezúhonně, se mohou v pravém světle ukázat až po příchodu do cílového podniku. Agresivní chování se rychle projeví v případě, kdy jsou zvířata vytržena ze zavedeného pořádku. „Dosavadní směsice tvořená známými obrazy, hluky a pachy je najednou pryč, uvedla profesorka Temple Grandin z Colorado State University, „v této situaci se prokáže, jakou mají genetickou informaci týkající se vzrušivosti nervové soustavy – zda jsou spíš klidnější nebo spíš neklidnější letory“.
 
Z tohoto důvodu někteří chovatelé nakupují plemenná zvířata raději na aukcích. „Hluk a cizí prostředí působí na zvířata, která je tak možné pozorovat jak se dokáží vyrovnat se stresem“, uvedla dále profesorka Grandin. Plemenná zvířata je možné do jisté míry zkrotit úzkým kontaktem s lidmi. Šetrným zacházením je z nich možné vychovat přátelská individua. Chování zvířat ve vypjaté atmosféře aukcí ale především signalizuje jejich skutečnou geneticky založenou základní vzrušivost. Chovatelé tímto způsobem dostanou příležitost vybrat si svoje budoucí plemenná zvířata také s ohledem na jejich temperament.
 
Po nákupu nových zvířat by měli chovatelé dávat pozor především na to, aby zajistili nově příchozím dobrý start v novém prostředí. K tomu patří také čerstvě ustájené přežvýkavce v prvních dnech uchránit před tím, aby si vštípili negativní zkušenosti. „Zvířata preferující únik jako jsou koně a skot mají vyvinutou strachovou paměť“. Je proto nutné před naskladněním nových obyvatel stáje odstranit všechny rušivé zdroje a také potenciální zdroje poranění zvířat“. Negativní zkušenosti v prvních dnech po příchodu se zaryjí do paměti obzvlášť hluboko. Je proto smysluplné věnovat stádovému přírůstku dostatek času nutného k šetrnému zabydlení v nových poměrech. Přestěhování z původního do nového prostředí představuje pro zvířata i beztoho velkou zátěž. 
 
SCHEPER, U. : Lamm oder Luder? Primus, 2009, č. 4, s. 38

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny