KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Matrace ve výkrmnách prasat

18/05/09

Ve výkrmnu prasat se osvědčily lehací matrace, které redukovaly výskyt oteklých a odřených kloubů.

Pokud jsou ve výkrmnách prasat plochy určené k ležení vybaveny gumovými matracemi, významně klesá u ustájených zvířat počet poškození kloubů a kožních oděrek. To jsou výsledky výzkumu, který probíhal ve švýcarském Výzkumném ústavu Agroscope se sídlem v Reckenholz-Tänikonu (ART) na 1 200 prasatech ve výkrmu. Po vybavení stáje lehacími matracemi došlo ke zvýšení přírůstků živé hmotnosti. Kromě toho došlo u prasat k prodloužení celkové doby ležení a zvířata byla i klidnější.
 
Důvodem pro zahájení výzkumu byl švýcarský zákon na ochranu zvířat, který povoluje v lehací části kotce pro výkrm prasat pouze betonové podlahy, rošty jsou zakázány. Většina chovatelů proto musela roštové podlahy přebudovat na holý beton. Podestýlka ze slámy je vyžadována pouze v případě zapojení výkrmny do některého z programů výroby značkového masa, ale chovatelé podestýlání slámou považují na příliš pracovně náročnou a finančně nákladnou operaci.
 
V rámci výzkumu byly navzájem porovnávány dva typy matrací a holý betonový povrch. Vícevrstevná gumová matrace (2 cm silná pěnová hmota, potažená 2,2 mm vrstvou umělé hmoty) a úplně stejný typ matrace pouze se odlišoval strukturovaným povrchem. Zatímco přírůstky živé hmotnosti se mezi jednotlivými variantami podlahy významně nelišily, byly rozdíly v četnosti poranění kloubů a kožních odřenin markantní. Ve finální fázi výkrmu mělo až 30% prasat ležících na holém betonu oteklé klouby. V případě, že byly betonové plochy podestlány slámou, pohybovala se frekvence zvířat postižených otoky kloubů mezi 20 až 25%.

U prasat ležících na vícevrstevných matracích bylo problémy s klouby postiženo pouze 5% zvířat. U matrací se strukturovaným povrchem se otoky kloubů vyskytly také u 5% jedinců. 
 
Weich gebettete Mastschweine DLG-Mitteilungen, 2009, č. 4, s. 10

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny