KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Komise schválila programy na podporu zemědělců a potravinářů

13/05/09

Zdroj: MZe

Evropská komise  posvětila spuštění programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na pomoc zemědělcům a potravinářům postiženým ekonomickou krizí. PGRLF tak spustí čtyři programy, jejichž prostřednictvím budou zemědělci a zpracovatelé moci čerpat na podporu provozních úvěrů celkem 2,6 miliardy korun.

 

„Čekali jsme na oficiální vyjádření Bruselu. Schválení Komisí předcházela řada komplikovaných jednání, ale nyní mohou být programy neprodleně spuštěny," uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Schvalování ze strany komise se podle jeho slov protáhlo, protože balíček podpůrných opatření pro různé oblasti národních ekonomik, jehož jsou podpory z PGRLF součástí, obsahoval mnoho jiných programů.

Podpora z PGRLF má tuzemským zemědělcům pomoci vyrovnat se s dopady ekonomické krize, v jejímž důsledku se snížila ochota bank poskytovat farmářům provozní úvěry či vzrostla úroková míra u těchto úvěrů. Agrární sektor navíc trápí již několik měsíců nízké výkupní ceny mléka
 
Vláda schválila finanční pomoc pro české zemědělce a zpracovatele ve výši 2,6 mld. korun v březnu letošního roku.  Princip podpůrných programů podpor spočívá v poskytnutí podpory ve formě dotace části úroků z provozních úvěrů a v poskytnutí podpory ve formě zajištění části provozních úvěrů, jenž jsou poskytnuty zemědělským podnikatelům komerčními subjekty.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v PGRLF