KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropské bioplynové asociace táhnou za jeden provaz

15/05/09

Založení Evropské bioplynové asociace

Hannover, 04.02.2009

Jedenáct národních bioplynových asociací založilo v rámci 18. sjezdu Německé bioplynové asociace, dne 3.2.2009, Evropskou bioplynovou asociaci EBA (European Biogas Association). Cílem této organizace je podpora trvalého rozvoje produkce bioplynu v Evropě.

Mezi zakládající členy organizace patří zástupci z Německa, Itálie, Litvy, Lotyšska, Rakouska, Polska, Rumunska, Švýcarska, Španělska, České republiky a Maďarska. Sídlem organizace je Brusel.

Prvním prezidentem byl zvolen Arthur Wellinger, předseda Švýcarského bioplynového fóra.
Viceprezidenty jsou Harm Grobrügge (Fachverband Biogas, Německo) a Franz Kirchmeyr
(ARGE Kompost & Biogas, Rakousko). Dalšími členy představenstva jsou Jan Štambaský
z České bioplynové asociace a Pietro Gattoni z Italské bioplynové asociace.

„Založením evropské organizace je teď možné posílit a provázat národní organizace a optimalizovat sdílení informací. Země se začínající růstovou křivkou mohou profitovat z nasbíraných zkušeností zemí s rozvinutou produkcí bioplynu“ řekl Wellinger. V neposlední řadě by měly být spojeny zájmy národních bioplynových asociací a předloženy na evropské úrovni. Organizace bude spoluvytvářet legislativu tohoto oboru, která se v Bruselu tvoří.

Příchod dalších členů, jako např. bioplynových asociací ze Švédska, Francie a Dánska se očekává v nejbližších měsících.

Načasování evropského spojenectví je dobře zvolené. Počet bioplynových stanic výrazně roste po celé Evropě. Kromě Německa s přibližně 4000 stanicemi a Rakouska s více než 300 stanicemi nastal boom také ve východoevropských zemích. Jen v České republice bylo
v loňském roce postaveno 40 nových bioplynových stanic. Tím se stává bioplyn pracovním trhem budoucnosti s velkým podílem místních a regionálních pracovních míst. Tento obor podle názoru EBA může dobře odolávat i současné hospodářské krizi.

Anaerobní digesce je jedinou technologií, která produkuje jak elektrickou energii, tak i pohonné hmoty či teplo z obnovitelného zdroje. Současně přeměňuje použitý substrát v cenné hnojivo, přispívá ke snížení CO2 a redukuje NOx-emise v zemědělství.

Pro více informací: Sebastian Stolpp, generální sekretář EBA +498 161 984 677, stolpp@biogas.org Jan Štambaský (EBA) +420 777 208 020, stambasky@novaenergo.cz Jan Matějka (Česká bioplynová asociace) +420 602 425 755, jan.matejka@czba.cz