KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Až moucha zabzučí

22/05/09

Zdroj: SVS ČR

…buďte připraveni! Hmyz, který člověka v létě obtěžuje asi nejvíce, je moucha domácí. Lze se před nimi bránit jednoduchým zasíťováním oken, aby svými hbitými nožkami a sosákem neolézaly chleba s máslem a nekontaminovaly i jiné potraviny. V chovech skotu, prasat či drůbeže jsou ale sítě v oknech málo platné.

Lze doporučit celou řadu postřiků, či nátěrů, které mohou zvířata zbavit stresujících much.

Ovšem nejde jenom o to, že mouchy svou samou existencí zneklidňují chovaná zvířata i jejich chovatele… Mouchy jsou známými přenašeči celé řady onemocnění, mezi která patří například salmonelóza, infekce bakteriemi rodu Escherichia coli, mohou šířit v kravínech záněty vemene dojnic či mléčné žlázy u kojících prasnic. Mouchy též přenášejí myxomatózu králíků, ale i hemorrhagické onemocnění králíků. Při této příležitosti lze chovatelům králíků připomenout, že nyní, asi 10 až 14 dnů než se mouchy „rozlétnou“, zejména bodalky stájové, popřípadě jiný bodavý hmyz, je čas vakcinovat králíky proti myxomatóze.

Je tedy dobré před nástupem letních teplých dní upozornit chovatele na vhodnost aplikovat včas některý z prostředků na hubení much. Je vhodné doporučit dva způsoby, aplikovat postřik či nátěr na některé, zejména osluněné, stěny, na rámy oken a dveří a druhý, který se používá proti larvám much na místech v koutech, v okolí krmišť a v okolí hnojišť a odpadů.

I podle výskytu much ve stáji pozná veterinární inspektor i laik, jakou péči chovatel zvířatům věnuje. Tedy, právě nyní je čas na účinnou dezinsekci! Uvažme, že každá muší samička naklade denně více než sto vajíček!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz