KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Porosty obilovin nyní vyžadují péči

27/04/09

Několik tipů, které podpoří regeneraci porostů obilovin po zimě, přinášejí němečtí odborníci.

Mineralizace síry by po těžké zimě měla nastupovat jen pomalu. Při nízké zásobě Smin trpí nedostatkem síry také obiloviny. Pokud porosty navzdory dávce 80 nebo více kg/ha N nechtějí být správně zelené a svrchní listy jsou ve srovnání se spodními, staršími listy výrazně světlejší, vzniká podezření na nedostatek síry.

Jestliže vykazuje především pozdě setá pšenice po hnojení močovinou navzdory přihnojení sírou silně zesvětlené mladé listy, může být příčinou nedostatek vápníku. Snadno pohyblivý ion vápníku se z kořenové zóny snadno vymývá. Na základě chladného počasí je vzlínání s kapilární vodou nízké, pomalu rostoucí rostliny vylučují příliš malé množství CO2, které nestačí k vytěsnění vápníku z hornin.

Porosty hnojené LAV nebo časně seté porosty s hlubokými kořeny tyto symptomy nevykazují. Jistotu však poskytne pouze analýza rostlin. Postiženy mohou být zejména půdy s vysokou hodnotou pH. Vhodné je hnojení LAV v dávce 100 kg/ha.

Promrzání půdy způsobuje potrhání kořenového vlášení. Pokud by nastalo chladné jaro, byl by tím silně omezen příjem fosforu. Aplikace listového hnojiva Wuxal Super v dávce 3 až 5 l/ha nebo NP sol (4 až 6 l/ha) může dočasný deficit fosforu krátkodobě odstranit.

Na humózních půdách byly porosty (zejména ječmene) silně poškozeny. Regeneraci lze podpořit:

  • aplikací listového hnojiva na bázi mědi,
  • při současně vysoké hodnotě pH postřikem hnojiva s obsahem manganu,
  • při obsahu nižším než 0,6 ppm také aplikací bóru, i v obilovinách (50 g/ha B).

Top Agrar, 2009, č. 4, s. 62

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba