KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Myslete na následnou plodinu!

23/04/09

Při aplikaci herbicidů na bázi sulfonylmočovin na jaře je třeba zvážit rizika poškození následně pěstovaných plodin.

Speciálně při aplikaci herbicidů na bázi sulfonylmočovin na jaře je třeba mít na paměti omezení, která z toho vyplývají, aby nedošlo k poškození následně pěstované plodiny na podzim. Takové škody se v loňském roce vyskytly především v porostech řepky na severu Německa. V důsledku sucha v létě probíhalo odbourávání účinné látky extrémně pomalu, což vedlo k silnému poškození bezorebně pěstované řepky.

V případě aplikace účinných látek flupyrsulfuron a propoxycarbazone není možné následné pěstování širokolistých meziplodin a ozimé řepky. Po aplikaci herbicidu Monitor (úč. l. sulfosulfuron) jsou vyloučeny meziplodiny, cukrovka a slunečnice, přičemž nezáleží na aplikační dávce.

Škody v následně pěstovaných meziplodinách se u mnoha sulfonylmočovin projeví až tehdy, když se vyskytnou určité rizikové faktory. Mezi ně patří např. delší období sucha, nižší mikrobiální aktivita půd, alkalické půdy a bezorebné zpracování půdy až přímý výsev. Opatrnost je na místě také při kombinaci více přípravků do tank-mixů s čistou sulfonylmočovinou. Aby se vyloučila možná rizika, je vhodné vyvarovat se kritických přípravků nebo po neobvykle suchém létě změnit osevní sled.

Top Agrar, 2009, č. 4, s. 63

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba