KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Množství vody nelze příliš redukovat

27/04/09

V praxi se stále více projevuje trend snižovat množství vody k přípravě pesticidních postřiků řepky.

V praxi se stále více projevuje trend snižovat množství vody k přípravě pesticidních postřiků do řepky. To však přináší problémy, protože například škůdci řepky často žijí v úkrytu pod rostlinnými orgány a proto mohou být postřiky zasaženi jen obtížně. Stejné platí pro ochranu proti fómové infekci kořenového krčku a stonku, popř. proti askosporám hlízenky obecné. Navíc řepka v pozdějších vývojových fázích vytváří bohatou listovou hmotu, která musí být postřikem dostatečně zasažena. Jak tvrdí H. J. Wöppel z Úřadu pro zemědělství a lesnictví ve Würzburgu – kdo zde šetří na vodě, šetří na nesprávném místě.

Množství vody 300 až 400 l/ha proto představuje v řepce dolní hranici, pod kterou by neměl pěstitel zajít, pokud chce dosáhnout úspěšné ochrany zejména v pozdějších fázích vývoje řepky.

Top Agrar, 2009, č. 4, s. 61

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba