KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Místní akční skupiny budou mít na žádosti o dotace více času  

27/04/09

Ze 14 na 60 dní prodloužil ministr Gandalovič lhůtu na opravu Žádostí o dotaci ve vztahu k nezpůsobilému DPH. Místní akční skupiny tak budou víc více času na přípravu a projednání příslušné úpravy projektů ve svých zastupitelstvech i směrem k bankám.

 

V  rámci administrativní kontroly je třeba provést úpravy projektů předložených v únoru v 6. kole tak, aby byly v souladu s platným výkladem Evropské komise k otázce neuznatelnosti DPH pro obce a svazky obcí.

Na základě jednání Spolku pro obnovu venkova, kterého se zúčastnili i zástupci ministerstva zemědělství a Národní sítě místních akčních skupin rozhodl ministr zemědělství, že vyjde maximálně vstříc potřebám dotčených žadatelů a prodlouží lhůtu pro příslušnou úpravu Žádosti o dotaci v oblasti způsobilosti daně z přidané hodnoty ze 14 dní na 60 kalendářních dní. Tento termín začíná běžet den následující po odeslání Žádosti o doplnění neúplné dokumentace žadateli, týká se pouze dotčených žadatelů – veřejnoprávních subjektů (obce, svazky obcí, které jsou neplátci DPH) a pouze opravy ve vztahu k nezpůsobilému výdaji DPH. O této skutečnosti budou příslušní žadatelé informováni prostřednictvím svých MAS.

„Tento krok umožní žadatelům řádně připravit a projednat příslušné úpravy projektů v rámci svých zastupitelstev i směrem k bankovním institucím. Státní zemědělský intervenční fond vyjde všem žadatelům, kteří budou předkládat úpravy projektů, maximálně vstříc,“ říká ministr Gandalovič.

Dále Ministerstvo zemědělství oznamuje, že pro projekty, které jsou rovněž dotčeny novou podmínkou o nezpůsobilosti DPH (veřejnoprávní subjekty – obce, svazky obcí, které jsou neplátci DPH) a byly schváleny v rámci všech opatření 5. kola příjmu žádostí (proběhlo v říjnu 2009), bylo se Státním zemědělským intervenčním fondem dohodnuto prodloužení interních administrativních lhůt pro vyhotovování a podpisy dohod o poskytnutí dotace mezi žadatelem a SZIF. Tato interní lhůta byla prodloužena z 30 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů. O této skutečnosti budou dotčení žadatelé informováni dopisem Státního zemědělského intervenčního fondu.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v MAS