KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Háďátko zhoubné na postupu?

23/04/09

Háďátko zhoubné působí na cukrovce značné škody; ochrana je problematická.

Háďátko zhoubné (Ditylenchus dipsaci) může působit značné škody také na cukrovce. Silný výskyt byl zaznamenán v některých oblastech Německa a podle odborníků je potřeba počítat s dalším šířením. Při napadení proniká háďátko do rostlin cukrovky poraněními a přirozenými otvory již při klíčení. Může vyvolat hnilobu celé horní části bulvy. Listy často zůstávají dlouho zelené a začínají vadnout až krátce před sklizní.

Silné srážky a pomalejší vzcházení při chladném počasí podporují stěhování těchto volně žijících necystotvorných háďátek. Nové pokusy ukázaly, že škůdce může do rostlin pronikat i po vzejití, a to především po silných srážkách. Suché počasí na jaře oproti tomu může časnému napadení a tím i hnilobě zabránit.

Jaká ochranná opatření lze doporučit postiženým zemědělcům?

Ochrana na základě osevního postupu je obtížná, protože háďátka mohou přežívat několik let v půdě na rostlinných zbytcích a plevelech (např. ptačinci). Kromě toho nemají jednotný okruh hostitelských rostlin. V oblastech napadení by se však rozhodně neměly pěstovat tyto plodiny: žito, oves, hořčice bílá, cibule, bob polní a mrkev.

Pokusy ukázaly, že některé odrůdy cukrovky jsou při napadení méně citlivé.

Odrůdy cukrovky tolerantní k cystotvornému háďátku řepnému nejsou vhodné, protože citlivě reagují na napadení háďátkem zhoubným.

Rezistentní odrůdy cukrovky nebo meziplodiny neexistují. K dispozici nejsou ani přípravky na ochranu rostlin.

Top Agrar, 2009, č. 4, s. 60

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba