KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Členské státy prosazují minimální velikost písma 1,2 mm

28/04/09

Na březnovém jednání pracovní skupiny Rady ohledně návrhu nařízení o označování bylo dohodnuto, že velikost písma na přední straně obalu se bude vztahovat na malá písmena a bude požadován výrazný kontrast mezi textem a pozadím.

V původním návrhu Komise je stanovena minimálnívelikost písma základních údajů uvedených na přední straně obalu 3 mm. Členské státy se však na jednání pracovní skupiny Rady 27. 3. 2009 dohodly na minimální velikosti 1,2 mm pro malá písmena „x“. Kvůli čitelnosti má být návrh Komise doplněn o požadavek výrazného kontrastu mezi písmem a pozadím. Kvůli obtížnosti provádění a kontroly bylo však upuštěno od požadavku 70% kontrastu, který byl nastolen za českého prezidentství. Bylo upuštěno i od dalších podrobností týkajících se čitelnosti, která byla v příloze původního návrhu Komise, a sice s tím, že Komise bude oprávněna stanovit požadavky týkající se typu písma, umístění, kvality tisku, volného prostoru kolem textu apod. v prováděcích předpisech přijímaných komitologickým procesem.

V případě nebalených potravin došlo na jednání k dohodě pouze o povinném označování alergenů. Komise požaduje, aby způsob uvádění údajů na nebalených potravinách byl stanoven jednotlivými členskými státy.

Upravený návrh postoupí ke schvalování do Evropského parlamentu.

EU Food Law, 2009, č. 387, s. 21

Zdroj: Agronavigátor.cz