KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V EU se očekává nižší sklizeň

24/03/09

Podle Evropské komise bude příští sklizeň obilovin v zemích Evropské unie citelně slabší než v předchozím roce.

Podle Evropské komise bude příští sklizeň obilovin v zemích Evropské unie citelně slabší než v předchozím roce. Hlavním důvodem nižší sklizně je očekávaný pokles výnosů téměř u všech druhů obilovin. Navíc dochází k mírnému snížení pěstitelských ploch. Evropská komise počítá s poklesem celkové produkce o šest procent na 293 milionů tun obilovin. Oproti předešlému roku se pěstitelské plochy snižují o jedno procento přibližně na 60 milionů hektarů.

Pokles výnosů je významný zvláště u pšenice. Prognózy ukazují u měkké pšenice snížení téměř o sedm procent a u tvrdé pšenice zhruba o deset procent.

Také u jiných druhů obilovin se předpovídají výrazné změny. U ječmene se pohybují odhady sklizně více než pět procent pod úrovní předešlého roku, u žita je to dokonce více než sedm procent. U kukuřice bude dále docházet k poklesu o dvě procenta.

Evropská komise předpovídá pro období 2008/2009 spotřebu obilovin ve výši 274 milionů tun. Pro potravinový sektor bude potřeba zhruba 64 milionů tun obilovin, 171 milionů tun se použije jako krmivo v podnicích nebo do krmných směsí. Dalších šest milionů tun obilovin bude požadováno pro výrobu bioetanolu.

http://www.zmp.de/agrarmarkt/ackerbau/2009_02_25_EU_Getreideernte.asp

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Komodity