KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Méně bílkovin v krmných obilovinách

25/03/09

Krmné obiloviny z loňské sklizně obsahují až o 10 procent méně bílkovin než obvykle. Chovatelé prasat by  proto měli nechat tyto obiloviny analyzovat, aby zabránili vzniku finančních ztrát díky subzásobení zvířat.

 

Obilí z loňské sklizně obsahovalo až o 10 procent méně bílkovin než tomu bylo v jiných letech, čímž může dojít k masivnímu subzásobení zvířat touto esenciální živinou. Chov prasat je tak predisponován ke vzniku problémů s plodností, redukci přírůstků a zvýšení nákladů na krmení.
 
Mnoho chovatelů o tomto problému ale neví. Proto si nechalo provádět analýzy krmných obilovin pouze velmi málo zemědělských podniků. Ostatní vycházeli při sestavování krmné dávky z průměrných hodnot minulých let.
 
Nedostatek esenciálních aminokyselin v krmné dávce prasnic má za následek vedle poruch plodnosti také sníženou produkci mléka. V odchovu a výkrmu prasat klesají přírůstky, zhoršuje se konverze krmiva a kvalita jatečného těla.
 
V tabulce je patrné, k jak výraznému subzásobení organismu prasat může docházet při zařazení obilovin ze sklizně 2008. Optimální úrovně nedosahovala kromě proteinu ani hladina lysinu a vzájemný poměr mezi lysinem a energií.  

 
Tab.: Nedostatek bílkovin v krmivu pro výkrm prasat*

*50% pšenice, 22 % ječmene, 22,5 % sójového šrotu, 1,5 % sójového oleje, 4 % minerálního krmiva

 
Pokud by byla tato krmná dávka zkrmována prasatům ve výkrmu, jejich přírůstky by poklesly ze 765 na přibližně 700 gramů, což odpovídá prodloužení celkové délky výkrmu na 125 dní (plus 10 dní). Díky prodloužení výkrmu by stoupla rovněž i spotřeba energie na kilogram přírůstku ze 40 na 44 MJ ME. Při aktuálních cenách krmiv by to představovalo nárůst nákladů na krmení z 56 na 62 EUR na jedno vykrmené prase. V jednom zemědělském podniku s 2000 ztržněných prasat by tyto dodatečné náklady na krmení mohly činit až 11 000 EUR! Další finanční ztráty by vznikly zhoršenou jatečnou kvalitou a delším pobytem zvířat ve stájích.
 
Jednoduchou metodou, jak tomuto negativnímu scénáři zabránit, je analýza krmného obilí na obsah bílkovin. Případný nedostatek bílkovin je pak snadné vykompenzovat zvýšením podílu sójového šrotu v krmné dávce, čímž dojde ke zvýšení nákladů na krmení v částce z 0,158 na 0,161 EUR na 10 MJ ME, což rozpočítáno na celý výkrm představuje částku 1 EUR na jedno prase, tj. 2000 EUR na 2000 prodaných vykrmených prasat.
 
Je proto smysluplné u nakoupeného krmného obilí nechat provést analýzu v laboratoři. Nejvhodnější je odebrat  směsné vzorky na různých místech skladovacího prostoru popř. přepravního prostředku. Jedině na základě exaktních výsledků je možné sestavit optimální krmnou dávku a zabránit tak vzniku finančních ztrát. 
 
 
KÖNIG, S.: Weiger Eiweiss im Getreide: Jetzt gegensteuern! Top Agrar, 2009, č. 2, s. S 8 – S 9

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality, Komodity