KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kvalita je konkurenční výhodou evropských potravin

16/03/09

Zdroj: MZe

Tradice a kvalita jsou hlavní přidanou hodnotou evropské produkce potravin. Právě kvalitou, chráněnými zeměpisnými označeními, normami a označováním potravin se bude zabývat Konference kvality zemědělských produktů a potravin, která pod záštitou ministra Petra Gandaloviče a eurokomisařky pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel startuje v Praze ve čtvrtek.

 

Politika kvality získává v Evropě, díky levným dovozům ze třetích zemí, velkou váhu. „Zdravotní nezávadnost, přehledné označení a vysoké hygienické standardy v celém procesu zpracování jsou samozřejmostí a povinností všech potravinářů. Bez splnění těchto požadavků nemá výrobek na trhu Společenství co dělat. Evropská politika kvality je nadstavbou nad těmito standardy, je tím, co tvoří přidanou hodnotu,“ uvedl ministr Gandalovič.

Zárukou kvality jsou systémy označování. Cílem konference je zjednodušit a zpřehlednit systém chráněných zeměpisných označení i certifikační systém a obchodní normy.

Česká republika je v získávání chráněných označení nejaktivnější z nových zemí EU. K dnešnímu datu má ČR 17 zeměpisných označení a označení původu, dalších 11 má Česko v řízení. Posledním českým úspěchem je registrace názvu České pivo jako chráněného zeměpisného označení. I přes tyto dobré zkušenosti ČR chce, aby byl systém rychlejší, jednodušší a přehlednější a aby zároveň představoval nižší byrokratickou zátěž.

„Spotřebitel musí dostat jasnou zprávu o tom co kupuje, producent potřebuje přesnou informaci o tom, co má výrobek splňovat,“ dodal Gandalovič.

Informace pro spotřebitele by měl například nově upravit návrh nařízení EK, které například udává minimální velikost písma pro povinné informace na 3 mm Jedním z povinných prvků se podle návrhu EK stává i nutriční označování, které by mělo usnadnit spotřebitelům rozhodování o skladbě jejich jídelníčku. Návrh nařízení provází nejen živá debata všech zainteresovaných, ale i více než tisícovka pozměňovacích návrhů, o kterých bude Evropský parlament hlasovat koncem března.

Výsledkem pražské konference bude podklad pro Sdělení k politice kvality, které chce EK vydat letos v květnu. Politika kvality je zároveň jednou z priorit předsednictví. Debata, kterou odstartovala komise zveřejněním tzv. Zelené knihy, přinesla zhruba 550 příspěvků. Jejich výběr představí eurokomisařka Mariann Fischer Boel.

Oficiální stránky konference www.qpc.cz vám poskytnou další informace.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 12.3.2009