KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Chladem proti hmyzím škůdcům

04/03/09

Zdroj: www.agronavigator.cz

 

Alternativou při omezování biocidních přípravků je šokové zmrazení produktů pomocí tekutého dusíku na -20 až -30 ºC v jádře a následné vrácení na původní teplotu ve speciální automatizované komoře. Postup je šetrný k produktu a zničí všechna vývojová stádia škůdců.

Směrnice EU o biocidech (98/8/ES) zakazuje od r. 2010 přes 14 000 dosud používaných prostředků proti hmyzu, což bude znamenat značné problémy v potravinářské oblasti navíc i proto, že se zvyšuje podíl biopotravin, při jejichž produkci lze použít jen velmi malý počet preparátů a postupů. Bude nutné hledat alternativní postupy, které by likvidovaly hmyz ve všech stádiích vývoje (vajíčko, larva, kukla, motýl/brouk). Jednou z možností je usmrcování škůdců chladem. Za nulovou vývojovou hranici se z tohoto hlediska označuje teplotní rozmezí, v něm6 se životní procesy hmyzu zpomalují a zastavují, ale ještě nedochází k usmrcení. Při ještě nižších teplotách dochází k usmrcení. Problémem je, že se jedná o extrémně nízké teploty a že tyto teploty jsou rozdílné pro různá životní stádia hmyzu.

Technické provedení spočívá v tom, že se zboží umístí do komory, v níž se pomocí tekutého dusíku nebo kyslíku šokově sníží teplota na -100 ºC, přičemž produkt se na kratičkou dobu ochladí na -20 až -30 ºC. Přitom se usmrtí všechna stádia hmyzu. Z uvedeného je zřejmé, že k tomuto účelu nelze použít obvyklé mrazírenské skladové prostory s teplotou kolem -20 ºC a pomalé zchlazování. Specielně vyvinutá a patentovaná metoda (informace v Pest Control Consult, Laudenbach) vyžaduje 2 až 10 hodin v závislosti na druhu ošetřovaného produktu. Proces je plně automatizován, takže přívod chladicího prostředku se zastaví až při dosažení požadované teploty v jádře. Poté následuje opětovné ohřátí produktu na normální teplotu. V Institutu pro ochranu skladových zásob (nyní Julius-Kühn-Institut) byla ověřena spolehlivost postupu a skutečnost, že nedochází k negativnímu ovlivnění produktu (u léčivých bylin byl ukazatelem obsah éterických olejů v ošetřeném a neošetřeném produktu).

Předností postupu je, že se jedná o fyzikální proces při normálním tlaku, takže nevyžaduje žádné zvláštní povolení, působí proti všem stádiím hmyzu, nezanechává žádná rezidua, nemá negativní vliv na produkt, nevyžaduje zvláštní manipulaci, v jednom kroku je možno ošetřit i více druhů produktů (např. pšenici, ořechy, sušené ovoce). Nevýhodou jsou vysoké investice a nároky na prostor a náklady na provoz.

Süsswaren, 53, 2008, č. 10, s. 20-21

Zdroj: Agronavigátor