KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zbytečná sůl z potravin bude mizet

17/02/09

Zdroj: www.agroweb.cz

Zbytečná sůl z potravin bude mizet

Přibík Oldřich (16.2.2009)

Členové Potravinářské komory ČR – Hugli Food, Nestlé Česko, Unilever, Vitana – se rozhodli dobrovolně snížit obsah sodíku ve značkových dehydratovaných kulinářských výrobcích nejméně na úroveň poloviny doporučeného denního množství, tj. 1,2 gramu sodíku či méně, na jednu porci. Tento program má probíhat v letech 2009 – 2014 a koncem roku 2010 bude postup plnění tohoto programu vyhodnocen. Agroweb o tom informovala tisková mluvčí komory Dana Večeřová.

 

„Tento závazek je dalším z kroků, kterým čeští potravináři chtějí přispět svým dílem k podpoře zdravého životního stylu“, uvedl prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman. „Celkový denní příjem sodíku, zvláště soli, potravou by neměl nepřevyšovat 2,4 g na dospělého. Tato doporučení tuzemských odborníků i Evropské komise a Světové zdravotnické organizace si uvědomujeme a iniciativa výrobců značkových kulinářských výrobků jde tímto žádoucím směrem“, doplnil Toman.
Dobrovolnou iniciativu snižování obsahu sodíku v potravinách zastřešuje i partnerství, do něhož s Evropskou komisí a s WHO v Evropě vstoupila Evropská potravinářská a nápojářská konfederace CIAA, jejímž je Potravinářská komora ČR členem. Česká iniciativa zohledňuje závazek Evropské federace asociací výrobců dehydratovaných kulinářských výrobků (FAIBP) snižovat v období 2009-2014 postupně obsah sodíku ve výrobcích.
„Naši členové přitom nezačínají od nuly, jednotlivé firmy již své individuální projekty zahájily“, doplnil Miroslav Toman. Dále zdůraznil, že spotřebitelé budou moci postup plnění tohoto závazku u konkrétních značkových výrobků kontrolovat, protože výrobci postupně zavádějí označování doporučeného denního množství (tzv. GDA) živin a obsah sodíku včetně přepočtu na 1 porci je mezi nimi.

Dobrovolný závazek charakterizují následující prvky:

 na bázi vlastních již probíhajících projektů snižování obsahu sodíku snížit postupně a plynule v letech 2009-2014 obsah sodíku ve značkových dehydratovaných kulinářských výrobcích, jmenovitě v dehydratovaných polévkách a v dehydratovaných hotových (zpravidla těstovinových) pokrmech. Tyto značkové výrobky tvoří základ portfolia na trhu, mají jasně definovanou spotřebitelskou porci a jsou určeny k přímé spotřebě (do tohoto závazku nejsou zahrnuty značkové výrobky, které slouží jako základ pro přípravu pokrmů (bujóny, kořenící kostky, omáčky a základy jídel pro zapékání, tzv. fixy apod.), k nimž se před konečnou spotřebou přidávají další ingredience, resp. které se dalším způsobem upravují a kde je množství sodíku v konečné spotřebitelské porci výrobcem neovlivnitelné).

 Uplatnit na obalech svých značkových výrobků, určených pro konečného spotřebitele, dobrovolné označování energie a dalších výživově významných složek včetně obsahu sodíku nejen v přepočtu na 100g/100ml, ale též v přepočtu na porci, s indikací doporučeného denního množství (tzv. GDA) v %, přijímaného v jedné porci.

 Usilovat o to, aby při zachování kvalitativních a chuťových vlastností výrobků byl nejpozději na konci sledovaného období denní příjem sodíku z jedné porce jejich výše uvedených značkových výrobků stejný nebo nižší než 50 % doporučeného denního množství (GDA) sodíku, tj. 1,2 g sodíku či méně

 vrátit se k tomuto závazku nejpozději než koncem roku 2010, vyhodnotit dosažený pokrok jak v tuzemském, tak evropském kontextu a v případě potřeby tento závazek dále upřesnit.