KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upravená pravidla PRV pomohou obnově lesů po kalamitách – už od března.

13/02/09

Zdroj: MZe

 
 
Od 10. března a podle zpřesněných pravidel mohou žadatelé předkládat projekty v rámci opatření „obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenské funkce lesů“. Podstatou zpřesnění pravidel je snížení maximálních požadovaných výdajů na projekt. Nově bude za způsobilý výdaj považováno zpracování dřevní hmoty, soustřeďování klestu a jeho likvidace pro porosty do 40 let věku. Úprava také stanovuje nové mezní hodnoty, od kterých se poškození porostu považuje za kalamitu.
 
 
Příjem žádostí pro opatření Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů bude probíhat v termínu od 10. 3. do 31. 3. 2009 do 13:00 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.
 
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU a národní dotace, podrubrika  Program rozvoje venkova, podrubrika Opatření Programu rozvoje venkova, osa II) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.
 
 
Hlavní změna spočívá ve snížení maximálních způsobilých výdajů na projekt, tedy výdajů, které budou žadateli na jeden projekt proplaceny. Ze způsobilých výdajů bylo vypuštěno DPH v souladu s čl. 71 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a věcné plnění. Nově bude za způsobilý výdaj považováno zpracování dřevní hmoty, soustřeďování klestu a jeho likvidace pro porosty do 40 let věku. Nově byly stanoveny mezní hodnoty, od kterých se poškození porostu považuje za kalamitu.
 
 
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe