KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Letošní krmná kukuřice obsahuje mykotoxiny

07/01/09

Analýzy švýcarského výzkumného ústavu ALP prokázaly, že krmná kukuřice z letošní sklizně obsahuje vysoké hladiny mykotoxinu deoxyvalenolu.

Posieux (aho) – Švýcarský výzkumný ústav Agroscope se sídlem v Liebefeldu-Posieux (ALP) se i letošní podzim zaměřil na analýzu kontaminace kukuřičného zrna určeného ke zkrmování hospodářským zvířatům mykotoxiny. Výsledky analýz prokázaly značné napadení tohoto druhu krmiva deoxyvalenolem (DON) a zeralenonem. Fumonisin se vyskytoval pouze sporadicky. Při zařazování krmné kukuřice z letošní sklizně do krmných dávek je proto nutné věnovat pozornost u kategorií jako jsou prasata a mladý skot.
 
Výsledky získané na základě ELISA testu ukázaly, že 55% ze 49 provedených analýz vzorků obsahovaly DON, jehož hladina překročila maximální doporučenou hodnotu v celkové krmné dávce pro nejcitlivější kategorie zvířat (0,9 mg/kg při 88% sušině u prasat). U dvou vzorků dokonce byla naměřená hodnota vyšší než 3 mg/kg!
 
Byl zjištěn dokonce i vysoký obsah zearalenonu: 20% vzorků krmné kukuřice vykazovalo vyšší obsah než je doporučená maximální hodnota v celkové krmné dávce pro nejcitlivější kategorii hospodářských zvířat (0,1 mg/kg při 88% sušině u selat a mladých prasnic). Nejvyšší zjištěná hodnota byla 0,495 mg/kg.
 
U fumonisinu nebylo zaznamenáno překročení nejvyšší doporučené hodnoty (viz tabulka).
 
ALP proto doporučuje, v každém případě sledovat nejvyšší hodnoty mykotoxinů v celkové krmné dávce a pochybné šarže nechat raději analyzovat.

 
Tabulka: Doporučené nejvyšší hodnoty DON, zearalenonu a fumonisinu v krmné dávce (88% sušiny) (doporučení Evropské komise)

 

1) Na základě aktuálních znalostí nejsou nutná žádná doporučení. 

Schweiz: Futtermais mit Mykotoxinen kontaminiert [cit. 2008-12-23], www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz

 

Zařazeno v Aktuality, Komodity