KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Komoditní zpravodajství – OBILOVINY  

09/12/08

Zdroj: SZIF

Intervenční nákup obilovin 2008/2009 – zveřejnění směnného kurzu EUR/CZK, který bude použit pro přepočet intervenční ceny u Nabídek obilovin přijatých SZIF v měsíci prosinec 2008

SZIF – Odd. pro obiloviny a škrob zveřejňuje v souladu s bodem 4.2 Obchodních podmínek intervenčního nákupu obilovin na začátku každého měsíce, ve kterém probíhá intervenční nákup obilovin, směnný kurz EUR/CZK pro přepočet intervenční ceny.

Intervenční cena předepsaná v EUR je přepočítávána dle směnného kurzu EUR/CZK stanoveného Evropskou centrální bankou (www.ecb.int) naposledy před prvním dnem měsíce, kdy došlo k rozhodné skutečnosti. Rozhodnou skutečností je datum obdržení platné Nabídky podatelnou SZIF.

Veškeré Nabídky doručené SZIF v měsíci prosinec 2008 budou v souladu s čl. 11 NK (ES) č. 1913/2006 přepočítány směnným kurzem: 1 EUR/ 25,209 CZK

Zdroj: SZIF