KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program Ovoce a zelenina do škol získal zelenou

20/11/08

Zdroj: MZe

Program Ovoce a zelenina do škol po konzultaci v Evropském parlamentu prošel i na radě ministrů zemědělství. Politická dohoda má i českou podporu. Revidovaný návrh EK totiž zohlednil zásadní připomínky Česka, jako byla možnost finanční spoluúčasti rodičů, a tedy nižší nároky na státní rozpočet. Bylo také umožněno rozdávat ovoce místní a sezónní. Ovoce a zeleninu by měli dostávat zdarma školáci a případně předškoláci. V Česku by tak bylo do programu zahrnuto téměř půl milionů dětí.

 

V průběhu projednávání došlo k zásadnímu posunu. Například se dohodlo, že bude možné přednostně místní a sezónní ovoce, které se tak k dětem dostane čerstvé a bez velkých nákladů na přepravu,“ vysvětluje ministr Gandalovič. „Pozitivní je také možnost zapojení hlavně rodičů, případně i soukromého sektoru, do financování, což přinese menší nároky na státní rozpočet.“

 

Česko se rozhodně postavilo za co nejjednodušší administrativu a způsob realizace programu, proto chce využít školních jídelen a ovoce a zeleninu distribuovat jejich prostřednictvím. MZe už v tom smyslu zahájilo jednání s resorty školství a zdravotnictví. Ministerstvo chce také do programu zahrnout vedle čerstvého i zpracované ovoce, které je méně náročné na skladování. Členským státům by podle ministra Gandaloviče měla být ponechána značná míra flexibility v naplňování programu.

 

Ovoce je primárně rozpočtováno pro školáky ve věku 6-10 let, ale členské státy by měly mít možnost věkové skupiny volit. Pro Česko by připadly takřka 2 milióny eur z celkového objemu peněz Společenství, které jsou na financování programu určeny. Předpokládá se spolufinancování ve výši 27 % z národních zdrojů. Celkem na program půjde z rozpočtu EU 90 milionů eur ročně.

 

Devadesát milionů eur nevyřeší problém s obezitou dětí v Evropě. Vyšle ale jasný signál, že nám na zdravém životním stylu dětí záleží, a pomůže zemím, ve kterých žádný podobný program na národní úrovni není, nebo podpoří existující programy,“ komentuje eurokomisařka Mariann Fischer Boel.

 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe