KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nařízení 1039/2008/ES zavádí znovu cla pro dovoz některých obilovin do Společenství

20/11/08

Cena pšenice v přístavech Společenství se od 29. září 2008 zavádí na úrovni nižší než 180% referenční ceny, takže se opětovně zavádějí cla pro některé obiloviny pro hospodářský rok 2008/09. Nařízením 608/2008/ES o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2008/09 byla pozastavena dovozní cla na některé obiloviny (u celních kvót se […]

Cena pšenice v přístavech Společenství se od 29. září 2008 zavádí na úrovni nižší než 180% referenční ceny, takže se opětovně zavádějí cla pro některé obiloviny pro hospodářský rok 2008/09.

Nařízením 608/2008/ES o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2008/09 byla pozastavena dovozní cla na některé obiloviny (u celních kvót se sníženým clem i u dovozů s běžnou celní sazbou). Cla lze znovu zavést na úrovních a za podmínek stanovených v nařízení 1234/2007/ES, pokud je u některých produktů v přístavech Společenství zjištěna cena FOB (free-on-board = vyplaceně na loď, tzn. hodnota zboží na hranici vyvážející země) nižší než 180% referenční ceny podle nařízení 608/2008/ES nebo pokud budou množství dostupná na trhu Společenství dostatečná pro zajištění rovnováhy trhu.

Cena FOB  zjištěná v přístavech Společenství ode dne 29. září 2008 u pšenice obecné se zavádí na úrovni nižší než 180% referenční ceny, takže jsou splněny podmínky pro zavedení cel.

S ohledem na provázanost trhů s různými obilovinami a na rychlý vliv vývoje cen jedné obiloviny na ostatní je nutno znovu zavést současně cla u dalších produktů.

Neukládají se však sankce, pokud jsou obiloviny již dopravovány do Společenství (pokud doprava byla zahájena nejpozději v den vyhlášení tohoto nařízení.
Nařizení 608/2008/ES se zrušuje.

Úřední věstník ES, L 280, 23.10.2008

Zdroj: Agronavigátor.cz