KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila Národní lesnický program

07/10/08

Národní lesnický program II (NLP II), který dnes přijala vláda, se stává základním podkladem pro trvale udržitelné hospodaření v lesích. Prostřednictvím tohoto programu je naplňována Lesnická strategie EU i navazující Akční plán EU pro lesnictví.  

 

NLP II po obsahové stránce navazuje na první dokument tohoto typu, který schválila vláda ČR v roce 2003. Záměry a podněty, které se dosud v lesnické politice nepodařilo realizovat,  byly převzaty a zapracovány do tohoto navazujícího dokumentu.  „Tento program má za cíl zohlednit všechny aspekty lesnictví, není možné vnímat les pouze hospodářsky. Národní lesnický program je základem pro praktické kroky v českém lesnické politice,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič

Návrh NLP II prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl rovněž podroben posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA). Dokument vyváženě zohledňuje ekonomické, sociální a ekologické aspekty soudobého lesnictví a bude základním východiskem pro formování konkrétních praktických kroků ve všech oblastech státní lesnické politiky v nejbližším období. V zemích EU jsou národní lesnické programy základním koncepčním dokumentem lesnické politiky. Současně vymezují vlivy jiných sektorů na lesní hospodářství. Cílem je zvýšit celospolečenské povědomí o významu lesů a rovněž vytvořit prostor pro řešení sporných otázek.  Návrh NLP II byl sestaven ve spolupráci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, a to na základě vstupní expertní verze programu, která byla připravena a otevřeně diskutována se zástupci vlastníků lesů, podnikatelů v lesním hospodářství, zainteresovaných nevládních organizací, lesnických fakult, lesnického výzkumu, ochrany přírody, samosprávy a státní správy.

Vládou schválená verze NLP II bude zveřejněna na webových stránkách Ministerstva zemědělství a vydána tiskem.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Lesnictví a myslivost