KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Výroba metanu a hnojiva z lihovarských výpalků

10/09/08

Nová studie americké organizace Agricultural Utilization Research ukazuje proveditelnost využívání anaerobní digesce pro výrobu metanu a hnojiva z ředěných lihovarských výpalků.

Nová studie organizace Agricultural Utilization Research ukazuje proveditelnost využívání anaerobní digesce pro výrobu metanu a hnojiva z ředěných lihovarských výpalků – rozpuštěných pevných látek z kukuřice, zbylých po výrobě etanolu. Demonstrace provedená ve fermentoru  pro úpravu odpadních vod městského podniku ve Fergus Falls testoval celistvé a ředěné výpalky. Podniky pro výrobu etanolu by se mohly potenciálně stát nezávislými na  energii, jestliže veškerá energie v ředěných lihovarských výpalcích by mohla být zachycována ve formě metanu. Anaerobní digesce by mohla dodat 10 milionů dolarů do konečného součtu 50 milionů gallonů produkce podniku pro výrobu etanolu, odhaduje David Rein z firmy upravující odpadní vodu se sídlem v Moorhead v Minnesotě.

Anaerobní digesce je v současnosti využívána v mnoha zpracovatelských odvětvích a pro obecní zařízení pro úpravu odpadních vod. Zpracovatelé cukrové řepy rozkládají odpadní vody a využívají metan k pohonu svých sušáren. Určité podniky na výrobu etanolu nyní využívají k čištění svých odpadních vod malé fermentory (s názvem metanátory), ale etanolový průmysl nyní nevyužívají digesci pro výrobu energie.

Lihovarské výpalky jsou kal z kukuřičných pevných látek a voda po kukuřičném škrobu je fermentována. Podniky pro výrobu etanolu separují celistvé výpalky na lihovarnické zrno a ředěné výpalky. Tyto etanolové vedlejší produkty obsahují značná množství energie ve formě bioplynu. V demonstracích ve velkém měřítku v podniku pro úpravu odpadních vod ve Fergus Falls byly celistvé výpalky přidávány do městského fermentoru s velkým úspěchem. Tento fermentor vyrobil dostatek bioplynu, aby uspokojil požadavky podniku na pohonné hmoty.

BioCycle, vol. 49, 2008, č. 5, s. 14

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Obnovitelné zdroje