KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Výroba etanolu z celulózy

03/09/08

Biosprint příští generace“, etanol z celulózové báze, by měl do budoucna zabránit vzájemného konkurování produkce plodin pro energetické a potravinářské účely.

Biopalivo se bude vyrábět z materiálů, které není možné využít pro produkci potravin, jako jsou např. dřevní štěpky, miscantus, organické odpady nebo sláma. Ve Spojených státech je naplánována resp. někde již probíhá výstavba 21 továrny na výrobu etanolu z celulózy. V Kanadě byla dosud naplánována výstavba šesti takových zařízení. Vývoj této metody produkce etanolu podporuje americká vláda ze státních prostředků: jen v roce 2007 proinvestovala více než 1 miliardu dolarů za výzkum této problematiky s cílem do roku 2022 dosáhnout produkci etanolu v celkové výši 16 miliard tun, což je o více než jednu miliardu více než by ve stejném časovém horizontu měla činit produkce etanolu na bázi obilovin.

Podle údajů amerického ministerstva zemědělství (USDA) se náklady na výrobu etanolu z pšenice v EU pohybují okolo 58 centů za litr, u cukrovky jako výchozího materiálu je to 50 centů. Nizozemští vědci vyčíslili výši nákladů na výrobu etanolu z vrbových štěpků na 99 centů za litr a z pšeničné slámy a pšeničných plev jako základního substrátu na 75 centů.

Dosud byly v USA uvedeny do provozu (nebo se plánuje) čtyři továrny na zpracování posklizňových zbytků kukuřičné slámy, osm zařízení je zaměřeno na zpracování dřevních štěpků jako základní suroviny. V ostatních provozech se budou zpracovávat kromě jiných nejrůznějších substrátů také potravinářské odpady.

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Obnovitelné zdroje