KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nepodceňovat žízeň

10/09/08

Nejnovější francouzský výzkum doložil nutnost dostatečného zásobování dojnic vodou i v zimních měsících.

Zdánlivě banální otázka kolik vody dojnice spotřebuje vody byla předmětem podrobnějšího zkoumání jedné pracovní skupiny francouzských vědců.
 
Výsledek: Jedna dojnice v průběhu zimních měsíců v průměru vypije 84 litrů vody za den. Při každém příchodu k napáječce zpravidla přijme okolo 13 litrů vody. Tyto hodnoty by měli mít na paměti především ti chovatelé, kteří nutí krávy spokojit se s malými samonapáječkami.
 
V rámci výzkumu bylo sledováno a analyzováno chování 41 laktujících dojnic po dobu tří po sobě následujících let. Protože zvířata v letních měsících pobývala na pastvě, byla zadokumentována pouze data z období listopad až duben. Celkově bylo hodnoceno 1 840 dní pobytu krav ve stáji.
 
Dojnice byly ustájeny ve volné stáji s lehacími boxy a dojeny dvakrát denně (v 6 a v 17 hod.). Průměrná mléčná užitkovost sledovaných zvířat byla 26,5 kg. Po ranním dojení následovalo v 9 hodin krmení. Krmná dávka byla podávána v podobě TMR s obsahem sušiny 48 %. Všechna zvířata měla volný přístup k napáječkám, u kterých bylo sledováno jejich chování a dokumentován individuální příjem vody.
 
Téměř 75 % průměrného denního příjmu vody u dojnic připadlo do období mezi 6. a 19. hodinou. Významný nárůst intenzity vyhledávání napáječek dojnicemi byl zaznamenán v průběhu prvních dvou hodin po podojení a nakrmení.

Po odpoledním podojení navštívilo 75 % všech zvířat napáječku minimálně jedenkrát. V průměru vyhledaly dojnice napáječku 7,3krát denně a pokaždé vypily okolo 12,9 litru vody. Množství přijaté vody záviselo u jednotlivých dojnic na pořadí laktace a na výši příjmu sušiny krmné dávky. 
 
Den Durst nicht unterschätzen. DLG-Mitteilungen, 2008, č. 8, s. 8. 

Zdroj: Agronavigátor.cz