KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Mlecoop na agrosalonu jednal

02/09/08

Během konání agrosalonu Země živitelka se sešlo představenstvo odbytového družstva Mlecoop a přijalo následující závěry.

Představenstvo plně schvaluje a podporuje ustavení a činnost krizového štábu agrární komory jako nezbytného kroku k záchraně produkční schopnosti českého zemědělství.

Požadujeme i pro Českou republiku zavedení režimu dodávek mléka do všech škol podle nových úprav Evropské komise Evropského parlamentu.

Mléko považujeme za základní, plnohodnotnou a nezbytnou složku výživy především dětí i mládeže, školní mléko pomůže vytvářet stravovací návyky pro zlepšení zdravé výživy z domácí produkce.

Nesouhlasíme s argumentací vysoce postavených činitelů státu a jejich poradců (jde o představitele ministerstva zemědělství a školství) o škodlivých účincích mléka a mléčných výrobků, které vycházejí z hluboké neznalosti a škodlivé zaujatosti.

Představenstvo nesouhlasí se snížením tržní ceny syrového kravského mléka pod úroveň vynaložených vlastních nákladů zemědělci. Ke stanovení současné nízké ceny vyhlášené zpracovatelem není důvod, protože ceny mlékařských potravin na trhu pro obyvatelstvo neodpovídají nízké ceně suroviny – mléka.

Neoprávněně stanovené ceny nízké ceny mléka pod úrovní vlastních nákladů vedou k likvidaci chovů dojnic.

Ing. Pavel Sáňka
předseda představenstva Mlecoop

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso