KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dohoda o biopalivech je na obzoru

09/09/08

Zdroj: euractiv.cz

Francouzské předsednictví se tento týden pokusí dosáhnout dohody o „kritériích udržitelnosti“ pro biopaliva. Ta by měla zajistit, že růst spotřeby biopaliv se negativně nepodepíše na životním prostředí. Podíl biopaliv by měl v dopravě vzrůst na 10% a to do roku 2020.

Na konci června tohoto roku dospěla k dohodě o biopalivech skupina odborníků, jejíž členové se rekrutovali ze všech členských států sedmadvacítky. Proto v Paříži panuje optimistická nálada ohledně dosažení shody i mezi politickými zástupci jednotlivých států na schůzce plánované na zítřek.

Jádro nového přístupu by mělo ležet v tom, že biopaliva musí splnit určitá kritéria tak, aby se mohla započítat při plnění závazných podílů určených pro jednotlivé státy. Konkrétně budou podle informací EurActivu přípustná pouze ta biopaliva, při jejichž celém životním cyklu vznikne alespoň o 35% méně emisí CO2 než při spalování obdobného množství fosilních paliv. Tento podíl by se podle předběžných plánů měl v roce 2017 dále zvýšit na 50%.

Návrh také počítá s přísným monitorováním vedlejších efektů pěstování rostlin pro biopaliva a to příslušnými institucemi států sedmadvacítky. Jde o kontrolu odlesňování, které nepřímo zvyšuje emise CO2, a také možného růstu cen potravin v důsledku nedostatku půdy pro potravinové rostliny. Producenti plodin pro biopaliva, kteří pro jejich pěstování upřednostní půdu dříve nepoužívanou pro potravinovou produkci, by měli být naopak bonifikování dodatečným množstvím emisí CO2, jež jsou oprávněni vypustit.

Podle zdrojů EurActivu bude dohoda od zemědělců pěstujících plodiny pro biopaliva též vyžadovat, aby respektovali biodiversitu krajiny a především ochraňovali oblasti, které fungují jako přirozené zásobárny skleníkových plynů (např. lesy nebo mokřady) Součástí nové regulace bude také povinnost informovat o dodržování dalších environmentálních kritérií jako jsou ochrana vody, půdy či vzduchu nebo respektování lidských práv. V pravomoci Komise by mělo být sledování výše uvedených kritérií s tím, že každé dva roky by vydala hodnotící zprávu, která by případně mohla navrhnout korekci schválených postupů.

Je nicméně pravděpodobné, že Komisi a francouzskému předsednictví udělají čáru přes rozpočet poslanci EP. Při pondělní debatě na Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku předložil svou kritickou zprávu poslanec zelených Claude Turmes, který označuje kritéria navržená experty za „nedostatečná“ a požaduje zrušení závazného cíle ve formě 10% podílu biopaliv. Parlamentní komise pro životní prostředí navíc v červnu schválila návrh na podíl biopaliv v roce 2015 ve výši pouhých 4%, čímž si vysloužila kritiku Komise. Od Parlamentu se očekává, že pokud by přistoupil na schválení 10% limitu pak jenom za zpřísněných podmínek. Konkrétně by mohli poslanci podle informací EurActivu požadovat nižší emise CO2 při pěstování plodin pro biopaliva.

Zařazeno v Obnovitelné zdroje