KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Výjimka na používání konvenčního osiva pro biozemědělce skončila

21/08/08

Všeobecná výjimka na používání konvenčních osiv a sadby brambor v ekologickém zemědělství skončila k 31.červenci. Výjimku zrušilo ministerstvo zemědělství., které ji vydalo v roce 2004.

Od 1. srpna tedy zemědělec, který chce použít konvenční osivo nebo sadbu brambor, musí požádat o povolení některou z kontrolních organizací ekologického zemědělství. Podmínky pro povolení jsou uvedeny v článku 5 Nařízení Komise č. 1452/2003. Citovaný článek má toto znění:

Podmínky pro udělování povolení

Povolení pro použití osiva nebo sadbových brambor nepocházejících z ekologického zemědělství mohou být udělena pouze v následujících případech:

– pokud není žádná odrůda druhu, který uživatel hodlá získat, registrována v databázi uvedené v Článku 6;

– pokud žádný dodavatel není schopen dodat osivo nebo sadbové brambory před setím nebo sázením v situacích, kde uživatel objednal osivo nebo sadbové brambory v odpovídajícím časovém předstihu;

– pokud odrůda, kterou chce uživatel získat, není registrována v databázi, a uživatel je schopen prokázat, že žádná z registrovaných alternativních odrůd stejného druhu není vhodná a že povolení výjimky je proto pro jeho produkci důležité;

– pokud se jedná o oprávněné použití ve výzkumu, testování v polních pokusech malého rozsahu nebo za účelem zachování odrůdy odsouhlasené kompetentním úřadem členského státu.

Povolení musí být uděleno před vysetím plodiny.

3. Povolení musí být uděleno pouze jednotlivým uživatelům pro jednu sezónu v daném čase a úřad nebo orgán odpovědný za povolení bude registrovat množství povoleného osiva nebo sadbových brambor.

4. Použitím výjimky z ustanovení odstavce 3 může kompetentní úřad členského státu udělit všem uživatelům všeobecné povolení
pro určitý druh, do té míry pokud je plněna podmínka stanovená v odstavci 1písm. a) nebo pro určitou odrůdu, do té míry pokud jsou plněny podmínky stanovené v odstavci 1(c). Toto všeobecné povolení musí být jasně uvedeno v databázi.

Povolení může být uděleno pouze během období, pro které je databáze aktualizována ve shodě se Článkem 7(3).

Databázi ekologických osiv pro Českou republiku spravuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a je k dispozici na webové adrese

http://www.ukzuz.cz/Folders/2295-1-Ekologicke+osivo.aspx

Oznámení o ukončení výjimky v originálním znění je na: http://www.mze.cz/attachments/zruseni_vseobecne_vyjimky.jpg

Zdroj: ÚZPI