KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vakcinace je nutná

25/08/08

Zdroj: SVS ČR

S pozdním létem se zvyšuje aktivita tiplíků, kteří přenášejí katarální horečku ovcí. Svědčí o tom i poslední dny, kdy se toto onemocnění objevilo v Holandsku.

Aby se zabránilo dalšímu šíření této nebezpečné nákazy rozhodlo Ministerstva zemědělství ČR o pomoci chovatelům. Tato pomoc spočívá v nouzové vakcinaci skotu, ovcí a koz proti katarální horečce ovcí, neboli bluetongue, která bude hrazena z prostředků státního rozpočtu, a na níž významnou měrou rovněž přispěje evropská Komise. Vakcinace je v současné době nejefektivnějším způsobem, jak zabránit dalšímu šíření této nákazy. Samozřejmě též je důvodem pro umožnění bezproblémového obchodu v rámci EU i se třetími zeměmi. Proto k tomuto kroku přistoupily všechny členské státy EU, ve kterých byl zaznamenán výskyt této nákazy. Díky tomuto jednotnému přístupu lze očekávat, že toto opatření bude účinné.

Pro představu uvádíme následující fakta. První případ sérotypu 8, proti kterému se nyní vakcinuje, byl u ovcí potvrzen 18. 8. 2006 v Nizozemí. A během roku 2006 bylo toto onemocnění, zjištěno v Belgii, Bulharsku, Francii, Nizozemí a Lucembursku. V zimě se šíření nákazy zastavilo. V následujícím roce 2007 byl první výskyt katarální horečky ovcí zaznamenán v Belgii. Šíření pokračovalo a 19. 7. 2007 potvrdila výskyt Francie a vzápětí, 25. 7. 2007 Nizozemsko. V srpnu se pak nákaza rozšířila do Lucemburska, Německa a Dánska. Nákaza postupovala od západu na východ, nová ohniska začala ovlivňovat i situaci v ČR, neboť vyhlašovaná pásma okolo ohnisek v Německu zasahovala i na území naší republiky. V září roku 2007 se potvrdil výskyt onemocnění i v ČR v nejzápadnější části. Poslední případ v ČR byl zaznamenán na stejném území na počátku roku 2008.

Jediným způsobem jak zamezit velkým ztrátám, které vyplývají ani ne tak z úhynů, které se pohybují v řádu procent, jsou ztráty způsobené nezabřezáváním plemenic, a to krav i ovcí, je tedy vakcinace. Proto je s ohledem na riziko vysokých ztrát na místě vakcinaci přivítat, zejména pak v období, kdy je nebezpečí šíření nákazy vysoké.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zařazeno v Veterinární správa