KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Technické a technologické normativy pro zemědělskou výrobu

19/08/08

Normativy pro zemědělské technologické systémy. Soubor technických, technologických a ekonomických normativů pro podporu rozhodování v zemědělské výrobě.

Obsahuje statickou část – tabulky a odkaz na dynamické webové aplikace umožňující výpočty podle lokálních podmínek uživatele. VÚZT, v.v.i. Praha. ISBN 978-80-86884-26-4.
 

Pro racionální řízení provozu, využití a obnovy strojového parku a pro plánování a hodnocení výrobního záměru je třeba znát řadu údajů normativního charakteru. Pro podporu rozhodování v této oblasti jsou ve VÚZT, v.v.i. zpracovávány a pravidelně aktualizovány normativy. Zpracování normativů je realizováno s využitím databázového modelovacího programu AGROTEKIS. V rámci řešení výzkumných projektů se trvale udržuje rozsáhlá databáze strojů, souprav a technologických postupů pěstování plodin včetně dalších navazujících vstupů a ekonomických podmínek. Program AGROTEKIS umožňuje vytvářet podklady pro tvorbu normativů. Normativy jsou zpracovány do tabulkové formy v následující struktuře:
– Provozní náklady strojů
– Technické zajištění operací – doporučené soupravy
– Technologie a ekonomika plodin
Normativy jsou dále pro uživatele ze zemědělské praxe a poradenství volně k dispozici na internetových stránkách řešitele projektu (www.vuzt.cz ) a to ve dvou formách:
– statické webové aplikace – soubory normativů za „Zemědělské stroje“,  „Strojní soupravy“ ,  „Plodiny“
– dynamické webové aplikace (výpočty podle lokálních podmínek uživatele)
Expertní systémy  „Provozních náklady strojů“ a „Technologie a ekonomika plodiny“

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky