KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Rekordní úroda obilovin

13/08/08

Světová úroda obilovin by měla dosáhnout nového rekordu – 1,7 mld. tun. V EU se očekává nárůst celkového množství sklizeného obilí o 40 mil. tun.

Odborníci letos očekávají novou rekordní hodnotu v globální sklizni obilovin a to ve výši 1,7 miliard tun. Globální zásoby obilovin tak nebudou dále redukovány, ale díky současnému nárůstu spotřeby světové populace dojde jen k marginálnímu zlepšení stavu zásob. V EU se nyní počítá s výrazným zvýšením sklizeného množství obilí v řádu přibližně 40 mil. tun na celkových více než 290 mil. tun, citovala rakouská zemědělská agentura AIZ informace Ústředí pro tržní a cenové zpravodajství – Agrarmarkt Austria (AMA).

U kukuřice zůstává situace i dále napjatá. Díky stoupající spotřebě a celosvětově nízké úrodě dojde k dalšímu ztenčení světových zásob této plodiny.

Celková výměra osevních ploch obilovin v EU-27 stoupla v tomto roce o 5,7 procenta, osevní plochy řepky se zmenšily o 3,1 %, energetických plodin o 13,4 % a cukrové řepy o 6,8 %. Díky zvětšení celkových osevních ploch a dobré úrodě obilovin se očekává vyšší sklizeň o přibližně 40 mil. tun, z čehož polovinu bude tvořit pšenice. 

V černomořské oblasti se očekává významný nárůst sklizeného množství obilovin, přibližně o 20 mil. tun bude letošní úroda vyšší v porovnání s loňským rokem, přičemž jenom na Ukrajině by se podle posledních odhadů mělo sklidit o 11 až 12 milionů tun obilovin více.   

Weltweite Getreideernte dürfte Rekordwert erreichen. [cit. 2008-08-04], www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Komodity