KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Plodinová burza Brno  – ceny vybraných komodit

11/08/08

Obchody promptní za období od 22.7. – 5.8.2008

Ceny vybraných komodit – OBCHODY PROMPTNÍ
Plodinová burza Brno, Kotlářská 53, Brno
za období od 22.7. do 5.8.2008 parita FCA změna % parita DDP změna %
PŠENICE potravinářská 4 395 -16,60 4 491 -17,13
PŠENICE krmná 3 483 -21,36 3 539 -21,60
JEČMEN sladovnický 5 056 -13,10 5 181 -12,04
JEČMEN krmný 3 380 -18,43 3 524 -16,56
ŽITO 3 982 -20,67 4 158 -18,51
KUKUŘICE 4 306 -9,39 4 426 -8,15
HRÁCH krmný 4 182 -8,49 4 255 -9,54
ŘEPKA ozimá 8 745 -9,20 9 037 -8,12

Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny.

Parita FCA – místo, kde bude zboží dodáno do péče dopravce určeného kupujícím,
dopravu hradí kupující
Parita DDP – místo, do kterého má být zboží dodáno, ujednané místo určení
dopravu hradí prodávající

Na základě informace respondentů a členů burzy o cenách, za poslední sledované období, je zřejmý stálý propad cen zemědělských komodit. Vliv na ceny má postupující úspěšná sklizeň s uspokojujícími výnosy a snížení poptávky po zemědělských komoditách.

Zemědělské komodity je možno nabídnout prostřednictvím naší: Elektronické aukce komodit na svých WEB stránkách: www.e-pbb.cz, která je součástí PBB.
Realizace komodit touto formou je možná prostřednictvím dohodců a makléřů PBB podle seznamu na WEB stránkách: www.PBB.cz.