KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Péče o paznehty je nutná

19/08/08

Hodnocení zdravotního stavu paznehtů skotu bylo předmětem britské studie. Výsledky doložily, že je nutné věnovat této problematice zvýšenou pozornost

Okolí ovlivňuje výrazně zdravotní stav paznehtů u skotu. Britští vědci z univerzity v Bristolu zkoumali různé příčiny onemocnění paznehtů, jejich bezprostřední následky a frekvenci těchto nepříjemných onemocnění u prvotelek.
Pro účely studie bylo vybráno 60 stád, ve kterých se chovatelé potýkali s problémy tohoto druhu. Celkem bylo sledováno 1197 dojnic v průběhu prvních 120 dní po prvním otelení. Hodnocen byl jejich pohyb a vyšetřován zdravotní stav zadních končetin.
Výsledky šetření: U 44 procent zvířat nebyl shledán žádný stupeň kulhavosti, ale u zbytku stád se vyskytovaly více či méně závažné problémy s paznehty, přičemž 15 procent dojnic výrazně kulhalo. Onemocnění paznehtů jako je vřed chodidla nebo defekt bílé čáry se vyskytovaly ve všech zkoumaných zemědělských podnicích, choroba mortellaro se vyskytla v 57 podnicích. Jako tři nejvýznamnější rizikové faktory onemocnění paznehtů byly vyhodnoceny:
  • poranění paznehtů,
  • špatný stav paznehtů a
  • vlhké a špinavé prostředí.

Nedostatečná péče o paznehty má vždy za následek zhoršení kulhavosti

Zařazeno v Skot, WELFARE