KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

O úspěšném ozdravování od IBR

13/08/08

Zdroj: SVS ČR

Málokdo si dovede představit, co se skrývá pod názvem choroby skotu – infekční bovinní rhinotracheitida, a za takových asi sedm let to ani nebude nutné. Národní ozdravovací program, který zásadně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR, přináší kýžené výsledky.

Za dva a půl roku, kdy bylo u nás 19 % chovů skotu této nákazy prosté, jsme letos v pololetí dosáhli potěšitelného výsledku – 52 % chovů prostých.

Infekční bovinní rhinotracheitida, neboli IBR, je onemocnění, jehož zákeřnost spočívá v tom, že průběh nebývá bouřlivý, nicméně škody v chovech jsou velké. Infekce probíhá buď s klinickými příznaky, tj. záněty dýchacího ústrojí a pohlavních orgánů, horečky, výtok ze sliznic a zmetání březích krav. Anebo jde o formu latentní, která se projevuje především snížením užitkovosti a dalším nenápadným šířením původce nákazy.

Cílem ozdravování je dosáhnout, že ČR bude uznána za zemi tohoto onemocnění prostou. Lze očekávat, že po ukončení tohoto programu budou u nás dvě skupiny chovů, a to chovy prosté a chovy ozdravené. Rozdíl mezi nimi bude ten, že u těch ozdravených budou ještě zjistitelné protilátky po vakcinaci. Poté asi do pěti let po vyřazení těchto zvířat s protilátkami bude možné uvažovat o zmíněném „uznání“. Smyslem ozdravování je zařadit se mezi země, kde se IBR již nevyskytuje, tudíž naši chovatelé budou moci bez problémů obchodovat se všemi zeměmi, a to znamená, že budou moci vyvážet jak živý jatečný skot, tak plemenný materiál bez jakéhokoliv dalšího zatížení při odbavování zásilek v rámci intrakomunitárního obchodu.

Dnes, díky tomu, že se u nás ozdravuje, mohou bez omezení obchodovat ty chovy, které jsou prosté, tj. zmíněných 52 % chovů. Za letošní první pololetí jsme zaznamenali významný posun, přibyly 4 % ozdravených chovů. Svědčí to o tom, že Ministerstvem zemědělství ČR vynaložené nemalé prostředky jsou využívány účelně a také to potvrzuje uvědomělost našich chovatelů.

Určitě je dobré připomenout praxi, že všichni chovatelé v jejichž stádech nebyla zjištěna sérologicky pozitivní zvířata nebo ti, kteří již ozdravili eliminační metodou bez vakcinace, musejí vždy požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o uznání svého stáda za prosté IBR.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz

Zařazeno v Veterinární správa