KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení o podpoře školního mléka v EU

12/08/08

Nařízení 657/2008/ES nahrazuje dosavadní nařízení 2707/2000/ES, upravuje systém výpočtu a sledování poskytovaných podpor a zdůrazňuje úlohu EU v podpoře školního mléka

Nařízení 2707/2000/ES, které dosud stanovovalo prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách, bylo několikrát podstatně změněno. Z důvodů zajištění přehlednosti a srozumitelnosti, a také nutnosti dalších změn, bylo toto nařízení zrušeno a nahrazeno novým nařízením 657/2008/ES, které stanovuje pravidla k nařízení 1234/2007/ES o společné organizaci zemědělských trhů.
Ze získaných zkušeností vyplývá, že příjemci podpory si dostatečně neuvědomují úlohu, kterou Evropská unie hraje a že jsou problémy při sledování používání subvencovaných mléčných výrobků, a kromě toho to není účinný způsob, jak dosáhnout vzdělávacího účelu z hlediska konzumace mléka.
Seznam vhodných mléčných produktů je rozšířen a zjednodušen a je zachována možnost,
že si členské státy určí vlastní sortiment v souladu s uvedeným seznamem. Poskytování podpory je omezeno na množství 0,25 litru ekvivalentu mléka na žáka a den, a proto je třeba přesně stanovit hodnoty ekvivalentu mléka u jednotlivých produktů.
Subvenční úloha Evropské unie v tomto režimu má být jasně uvedena v každé škole, která se účastní režimu mléka pro školy.