KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nakládání s VŽP bude jednodušší

11/08/08

Komise chystá legislativní úpravu, která sjednotí postupy s nakládáním s VŽP (vedlejšími živočišnými produkty) a v některých případech dojde k inovaci; výsledkem má být především menší administrativní zatížení „producentů“.

Vymezení pojmu "vedlejší živočišné produkty"

Podle údajů, které uvádějí orgány EU, produkují jatka, chovy hospodářských zvířat, mlékárny a zpracovatelské podniky ročně více než 15 milionů tun vedlejších živočišných produktů. Těmi se rozumí například uhynulá zvířata, kůže, kosti, odřezky masa při zpracování a výrobě potravin, krev, střeva, odpad z mlékáren apod., na rozdíl od hlavních produktů, kterými se rozumí maso určené k výživě lidí, mléko, vejce, med, apod.
 
S ohledem na obrovské množství vedlejších živočišných produktů, které je jednak dále možné využívat pro technické účely, nebo je v případě jejich nevyužívání tzv. neškodně odstranit, přijala evropská Komise dne 10. 7. legislativní návrh, který by měl být velkým zjednodušením pro nakládání s těmito surovinami živočišného původu.
 
Smyslem zamýšleného návrhu, který bude posléze po přijetí platit i pro ČR, je snížení zbytečného administrativního zatížení spočívající v některých případech v duplicitě dosud platných předpisů. Změnu by měli ocenit především producenti i zpracovatelé vedlejších živočišných produktů, přičemž vždy bude, jako dosud, prioritní hledisko neohrozit zdraví lidí, ani zvířat, a neohrozit životní prostředí. Dojde ke zjednodušení procedury schvalování podniků a k jasnějšímu stanovení hranic kompetencí dozorových orgánů.
 
K návrhu se samozřejmě vyjádří, právě kvůli možnému riziku pro člověka i EFSA – Evropský úřad pro potraviny a SCCP – Vědecký výbor pro spotřebitelské produkty.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR