KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství hodlá regulovat přemnoženou zvěř

13/08/08

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Vzhledem k vysokým škodám způsobeným na polním i lesním hospodářství spárkatou zvěří přistoupilo ministerstvo zemědělství k vydání metodického pokynu. Tento pokyn má výrazně napomoci ke snížení stavů zvěře na vyváženou a pro všechny strany únosnou úroveň. Platnost pokynu je tři roky a souběžně s vydáním tohoto pokynu je připravena informační kampaň pro vlastníky pozemků.

„Jsme si vědomi závažnosti situace, kdy vznikají velké škody na zemědělské a lesní produkci, je tedy nutné najít vhodné řešení týkající se přemnožené zvěře,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Nechceme jen redukovat stavy zvěře, ale informovat vlastníky honebních pozemků o jejich právech a povinnostech,“ dodal Gandalovič. Informační kampaň si klade za cíl seznámit majitele honebních pozemků s jejich právy a možnostmi, jak regulovat stav zvěře na jejich pozemcích tak, aby nebyla tato povinnost přenášena na stát. Je nutné, aby v první řadě komunikoval majitel pozemku s držiteli honiteb.

Ministerstvo zemědělství (MZe) vyzývá držitele honiteb a vlastníky pozemků, aby v nejvyšší možné míře využívali možnosti regulace stavu zvěře, které jim poskytuje zákon. S tímto jim samozřejmě na základě zmíněného pokynu pomůže i orgán státní správy myslivosti. Jako informační a poradní orgán pro vlastníky pozemků pak bude sloužit právě informační kampaň nastartovaná ministerstvem. Je důležité, aby aktivita v těchto případech vycházela „zdola“, tedy od vlastníků pozemků, kteří na pozemcích hospodaří, a je tak v jejich zájmu udržovat prostředí vyvážené.

Pro maximální účinnost tohoto metodického pokynu je v něm zahrnuta například možnost přistoupit k regulaci i v honitbách sousedících s honitbou, na které už toto omezení funguje. Vzniká tak větší plocha, na které je redukce stavů zvěře mnohem efektivnější.

Pokyn je vydán na základě dobrých zkušeností s podobným opatřením, kterým se v roce 2004 podařilo výrazně snížit stavy prasete divokého. Pro maximální možnou účinnost vydaného pokynu bylo vše projednáno i s ministerstvem životního prostředí, s pokynem se seznámila i myslivecká rada, která je poradním orgánem ministra. Pokyn a bližší informace k němu najdete na webových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz v sekci lesní hospodářství.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Lesnictví a myslivost