KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Intenzivní péče podporuje důvěřivost telat

21/08/08

Britské welfare pokusy potvrdily význam intenzivní komunikace s telaty, která podporuje jejich důvěřivost i vůči cizím osobám.

 

Zakrývání očí obvazem před odrohováním a také intenzivní kontakt ošetřujícího personálu s telaty představuje výraznou úsporu pracovního času a redukuje stres na obou stranách.
 
To jsou výsledky britského výzkumu, do kterého vědci zahrnuli celkem 27 telat-jaloviček rozdělených do dvou skupin.
 
Telata z kontrolní skupiny byla podrobena klasické pracovní rutině. Ustájena byla v individuálních boxech a napájena dvakrát denně mléčnou krmnou náhražkou. Telata z pokusné skupiny na tom byla obdobně jenom s tím rozdílem, že od prvního dne života personál s telaty dvakrát denně komunikoval, hladil je a po dobu šesti minut denně kartáčoval až do odstavu. Ve třicátém dnu života byla telata znovu rozdělena. Kontrolní i pokusná skupina byla rozdělena na dvě podskupiny. Vždy jedné podskupině telat byly před započetím operace odrohování zakryty oči obvazem. Na provedení kauterizace u telat s nezakrytým zrakem bylo nutné vynaložit dvakrát tolik pracovního času v porovnání s telaty zklidněnými překrytím očí (66,2 s) než u ostatních (34,4 s). Kromě toho telata, která měla oči překryté se výrazně méně často snažila uniknout (13,6 vs. 19,2).
52. a 70. den života telat bylo prověřováno jejich telat vůči známým a neznámým osobám. Telata, o která se obsluhující personál staral intenzivně, se déle zdržovala ve dvoumetrové vzdálenosti od neznámých lidí (15,9 s) v porovnání s telaty z kontrolní skupiny (0 s). Kromě toho si udržovala kontrolní zvířata trojnásobně velkou vzdušnou vzdálenost v porovnání s intenzivně ošetřovanými telaty.
 
Více informací je k dispozici na adrese www.bsas.org.uk

Zařazeno v Skot, WELFARE