KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila zákon o vypořádání majetkových podílů v družstvech

08/07/08

Zdroj: MZe

Vláda na svém  zasedání schválila návrh zákona o vypořádání majetkových podílů, na které vznikl oprávněným osobám nárok v souvislosti s transformací zemědělských družstev v devadesátých letech minulého století,  a s ním související normy, např. zákon o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev.

„Cílem předloženého návrhu zákona je uzavřít problematiku narovnání majetkových vztahů v družstvech stanovenou transformačním zákonem z roku 1992.  Chceme spravedlivým způsobem zabránit přenosu povinnosti vypořádat nároky oprávněných osob z části osob povinných na stát,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Průběh vypořádání majetkových podílů se v devadesátých letech nevyvíjel zcela v souladu se smyslem a účelem zákona. Stávající stav věcí v sobě nese známky zvýhodňování jedné části oprávněných osob na úkor zájmů a práv ostatních účastníků tohoto transformačního a restitučního procesu.

Pouze v 238 případech z 1208 zůstala transformovaná zemědělská družstva do dnešního dne družstvem a plní si své povinnosti ve vydávání náhrad oprávněným osobám. V ostatních případech proběhla další majetková transformace, jejímž cílem, v naprosté většině případů, bylo zbavit se zákonné povinnosti vydat majetek velké části oprávněných osob. Výsledkem těchto dalších majetkových transformací bylo výrazně příznivější uspokojení nároků oprávněných osob, které se staly členy nově vzniklých společností a výrazně horší uspokojení nároků těch oprávněných osob, které se členy nově vznikajících společností nestaly.

Oprávněné osoby, které se nestaly členy transformovaných zemědělských družstev ani nezačaly samostatně hospodařit, byli povinni ponechat své majetkové podíly ve správě družstev po dobu 7 let. Během této sedmileté lhůty nemohli žádným způsobem o svých majetkových podílech rozhodovat, ani se bránit proti převodům majetku do účelově založených společností. Majetku zbavená zemědělská družstva pak vstupovala do likvidace, do konkurzu nebo dál sice existují, ale jen formálně a vůbec s oprávněnými osobami nekomunikují.  Z dostupných informací vyplývá, že počet takto poškozených oprávněných osob se pohybuje kolem 100 000 a výše jejich nevypořádaných majetkových podílů činí zhruba 10 mld. korun.

Legislativní rada vlády projednala návrh zákona 17. dubna 2008  a doporučila, aby vláda tento návrh neschválila. Návrh zákona byl proto před předložením kabinetu přepracován a  ministr Gandalovič  předložil  vládě návrh ve dvou variantách.

Vláda schválila původní návrh zákona upravený podle návrhu stanoviska Legislativní rady vlády. Provedené změny výrazně posunují text směrem k jeho lepší aplikovatelnosti, princip návrhu zákona zůstává stejný a vychází z principu odpovědnosti povinných osob, zemědělských družstev a subjektů, do kterých byl majetek zemědělských družstev převeden, za vypořádání majetkových podílů.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR