KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stop závadné tresce

23/07/08

Státní veterinární správa ČR nařídila poslat zpět vývozci do Bulharska 20 000 kg zmrazené tresky původem z Číny.

Zásilku prošetřila a prověřila Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina. Šlo o aljašskou tresku, filety zmrazené, původ Čína, množství 2000 kartonů po 10 kg (20 000 kg), dovoz z Bulharska.

Veterinární inspektoři, tak jaká je praxe při kontrole veterinárního zboží, odebrali vzorky k vyšetření. V rybách bylo zjištěno nadlimitní množství polyfosfátů, tj., což znamená, že zboží nevyhovuje podmínkám pro použití pro lidskou spotřebu (jak stanoví Vyhláška č.4/2008). Tudíž zboží nebylo propuštěno do volného oběhu ČR.

Po dohodě s odesílatelem byla celá zásilka dne 15.7.2008 zaplombováno orgány celní správy ministerstva financí ČR a odeslána zpět do Bulharska. Případ byl nahlášen Českou republikou do Systému rychlého varování – RASFF a byl notifikován Komisí jako informace pro ostatní členské státy.

Taková je praxe, že potraviny a suroviny živočišného původu propuštěné na intrakomunitární trh některou členskou zemí EU jsou kontrolovány namátkově v místech určení, a to nejen pokud jde o je doprovázející dokumenty, ale popřípadě i fyzicky.

Výsledkem takto fungující dozorové činnosti je účinná ochrana lidí, jedlíků potravin živočišného původu, v tomto případě ryb, a to jak v ČR, tak i v ostatních členských zemí EU.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR