KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Odhad letošní sklizně obilovin

08/07/08

Zdroj: ÚZPI

Podle nejnovějšího odhadu COCERAL by měla letošní sklizeň obilí v EU dosáhnout hranice 289 milionů tun, což je o 13,5 % více než v loňském roce. 

V Evropské unii by měla letošní sklizeň obilovin dosáhnout hranice 289 milionů tun.  Asociace obchodníků s obilovinami a krmivy (COCERAL) předložila v pátek 20. června nejnovější odhad letošní sklizně obilovin, který je přibližně o 6 milionů tun nižší než prognóza Evropské komise pro hospodářský rok 2008/09. Především v Německu, Španělsku a Polsku předpovídá COCERAL o něco nižší úrodu díky nedostatku srážek v porovnání s údaji Komise, uvedl zemědělský časopis „Ernährungsdienst“. I toto aktualizované, nižší očekávané množství sklizeného obilí je o 13,5 % vyšší v porovnání s loňskou úrodou. COCERAL počítá s vyšší úrodou pšenice (o 19 mil. t) a kukuřice (o téměř 10 mil. t) v EU v porovnání s rokem předchozím. Úroda ječmene by měla být vyšší pouze asi o 4 mil. tun.

EU: Coceral erwartet gute Ernte. [cit. 2008-06-23],
http://www.animal-health-online.de

Zařazeno v Žně 2008