KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čína největším producentem vepřového masa

01/07/08

Zdroj: ÚZPI

Největšími producenty vepřového masa budou i v letošním roce Čína, Evropská unie a Spojené státy americké.

LPD – Čína se pevně usadila na čele žebříčku světových výrobců vepřového masa. I v letošním roce by měla podle prognózy amerického ministerstva zemědělství s produkcí 44,7 mil. tun zůstat světovou jedničkou. Druhé místo, i přes další pokles produkce o 0,4 % na 22,5 mil. tun, náleží EU. Teprve poté s velkým odstupem následují Spojené státy (10,68 mil. t), i když došlo k meziročnímu nárůstu produkce o 7,2 %. V Brazílii čekávají experti nárůst o 4 % na 3,11 mil. tun. Také v Rusku by podle prognózy mělo dojít k nárůstu objemu produkce vepřového masa a to dokonce o 6,3 % na 2,03 mil. tun jatečné hmotnosti.  

U nejvýznamnějších producentů vepřového masa washingtonští agrární experti počítají s celkovým nárůstem produkce o 1,5 % na 97,13 mil. tun, po loňském propadu o 2,8 % na 95,7 mil. tun. Celosvětová poptávka po vepřovém mase by měla i v letošním roce dále stoupat na 96,9 mil. tun, což představuje meziroční nárůst o 1,5 %. Nejvýrazněji se zvýšila spotřeba vepřového masa v Číně a to o 1,2 % na 44, 6 mil. tun. V zemích EU také došlo k nárůstu spotřeby, ale pouze o 0,3 % na 21,3 mil. t. Nejvýznamnější vzestup konzumace vepřového masa však experti očekávají ve Spojených státech – o 4,7 % na 9,4 mil. t. 

Následkem nárůstu poptávky po vepřovém mase v celosvětovém měřítku očekávají odborníci také oživení mezinárodních obchodních aktivit. Z této příznivé situace by měly profitovat zejména USA, jejichž objem vývozu by měl podle odhadu narůst o celou jednu pětinu v porovnání s rokem 2007. Také EU-27 by mohla pravděpodobně exportovat větší množství této komodity. Očekává se ale pouze mírný nárůst – o 1,4 % na 1,3 mil. tun. Nové šance na odbyt vepřového masa do Číny mají především němečtí a dánští producenti, zatímco Polsko by mohlo svoji produkci uplatnit v Rusku, protože bude ukončeno importní embargo. Od konce tisíciletí kontinuálně ztrácela Evropská unie svůj významný podíl na mezinárodním trhu vepřovým masem, z čehož profitovala především Brazílie a také USA.

China produziert das meiste Schweinefleisch. Weltweit steigende Nachfrage erwartet. [cit. 2008-06-17],

Zařazeno v Mléko a maso