KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Chovatelé koní ušetří

15/07/08

Zdroj: SVS ČR

Když je třeba někoho zaujmout, musí se do titulku napsat buď, že cena stoupá, anebo naopak, že klesá. V tomto případě od prvního července nelze hovořit ani o poklesu, ale o plném zrušení poplatků, které chovatelé koní museli dosud uhradit krajské veterinární správě za stvrzení veterinárního osvědčení pro přesun (formou kulatého razítka, které dávala krajská veterinární správa).

Právě kvůli v tomto případě zbytečnému (dvojitému) úřadování byl zrušen § 6 ve veterinárním zákoně, takže ze současné novely, která nabyla účinnosti 1. 7. 2008, vyplývá, že chovateli, který s koněm cestuje po ČR na sportovní akce, svody, výstavy apod., postačí jen průkaz koně.

Dosavadní úhrada za klinické vyšetření, vydání veterinárního osvědčení pro přesun a zpoplatněné potvrzení tohoto aktu do průkazu koně, to všechno odpadá. (Nicméně je třeba dodat, že ti, kdo již mají stanovené podmínky pro akce schválené od počátku roku do 30. 6. 2008 a pořadatel nepožádal o změnu podmínek, platí podmínky „po staru“).

Toto velké zjednodušení však neznamená, že odpadla jakákoli kontrola a koně mohou „běhat“ po světě bez ohledu na zdravotní stav. Veterinární zákon stanoví, že se přesunovat mohou pouze zvířata zdravá, a pokud jde o koně, musejí být například vakcinováni proti chřipce koní a kůň starší než dva roky musí být vyšetřen na infekční anémii koní (toto sérologické vyšetření platí dva roky). Toto je potvrzeno v průkazu koně.

A na každém svodu, tj. výstavě nebo sportovním podniku, probíhá přejímka koní, kterou provádí soukromý veterinární lékař. Ten kontroluje klinicky zdravotní stav každého zvířete a jeho dokumentaci (průkaz). Zjistí-li nesrovnalosti, musí to oznámit pořadateli a ten pak informuje místně příslušnou krajskou veterinární správu. Kdyby lékař vyslovil podezření na nějakou nákazu, informuje krajskou veterinární správu přímo on.

Ke zjednodušení v přesunu koní bylo možné přikročit jednak ve snaze chovatelům ulehčit, jednak proto, že již dobře funguje centrální evidence a informační systém SVS ČR, na jejichž základě je možné kontrolovat jak zdravotní stav koní, tak i potvrzení o zdravotních zkouškách či vakcinaci, jak stanoví zákon, Státní veterinární správa ČR, či to vyplývá z Metodiky kontroly zdraví zvířat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR