KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výroba biomléka

11/06/08

Zdroj: AK ČR

Výroba mléka je pro české zemědělce nejdůležitějším segmentem živočišné výroby. A nejen to. Výroba mléka je poslední část živočišné produkce, která je z pohledu bilance zahraničního obchodu v kladných číslech. Je to zásluha nejen českých zemědělců, tedy producentů mléka, ale zejména českých mlékařů.

Právě čeští mlékaři jsou schopni naše mléko nejenom zpracovat, ale mlékárenské výrobky na náročném globálním trhu uplatnit, což je rozhodující pro úspěch.

Čeští mlékaři spolu s českými zemědělci plují bezesporu na jedné lodi. To znamená, že rozhodující část produkce českého mléka se musí zpracovat v českých mlékárnách. To zároveň neznamená, že marginální část své produkce nemohou zemědělci vyvážet ve formě syrového mléka do zahraničí a na druhé straně že mlékaři to samé množství nemohou ze zahraničí dovézt.

 

Cenové vzestupy a pády

Mléko jako komodita je v Evropské unii přísně regulováno. Nejinak tomu je i v České republice a nejméně do roku 2015 tomu tak bude. Regulace pomocí kvót by měla přispět k jisté stabilizaci cen i výroby. Že se to vždy nedaří, ukázal konec loňského roku, kdy cena ve velice krátkém období neskonale rychle stoupala, a začátek letošního roku, kdy se cena pohybuje opačným směrem. Kde se pád zastaví, nikdo neví. Obě situace jsou pro zdravé podnikatelské prostředí špatné. Zvyšující se cena v konečném důsledku má je příčinou zvýšení produkce, důkazem toho je plnění kvóty na úrovni 102 – 103 procent v posledních třech měsících kvótového roku 2007/2008, přičemž celoroční plnění je pouze 98 %. Snižující se cena přinese zcela určitě opačný efekt. A to není pro stabilizaci sektoru dobrá zpráva.

 

Biopotraviny součástí životního stylu


Čeští zemědělci a zrovna tak čeští mlékaři již mnohokrát prokázali a jistě do budoucna prokážou svou životaschopnost. Před námi je společně mnoho výzev. Zastavme se u jedné z nich , je to výroba biopotravin. Biopotraviny jsou nejenom módní záležitost, ale stávají se u stále se zvyšující  skupiny spoluobčanů životním stylem. Poptávka po biopotravinách všeho druhu ve světě, ale i v České republice stoupá a stoupat bude. Ti, kteří již na trh z biopotravinami vstoupili, vědí, že v tuto chvíli je jediným omezujícím faktorem nedostatek biomléka pro výrobu bioproduktů. A to je ta výzva pro zemědělce. Dovolím si tvrdit, že jestliže výroba konvenčního mléka je z pohledu nároků na znalosti a vědomosti první ligou, pak výroba biomléka je premier liga.

 

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso